Gotlands Museum

Nu startar kampanjen Rädda ringmuren!

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 10:14 CET

Nu drar Gotlands Museum tillsammans med Gotlands Allehanda som samarbetspartner igång kampanjen Rädda ringmuren.

Visby ringmur är en unik del i världsarvet Visby, en attraktion värd att bevara för alla. Kampanjen ”Rädda ringmuren” har som mål att samla in medel för akut och långsiktigt underhåll av muren. Din hjälp behövs, varje krona räddar en bit av Nordens största medeltida byggnadsverk, vår gemensamma ringmur.

Nu uppmanar vi alla privatpersoner, företag och föreningar att på olika sätt samla in pengar för att rädda ringmuren. Ditt bidrag lämnar du på föreningen Gotlands Fornvänners bankgiro 308-0728.  Ange ”Rädda ringmuren”.

Välkommen med ditt bidrag!

Vad har hänt?
Fredagskvällen den 24 februari rasade en yta på cirka 70 kvadratmeter av det yttre skalet av Visby ringmur på den del som vetter mot Östergravar, inte långt från Österport. Med stor sannolikhet rör det sig om en skada pga äldre lagningar med cementbruk.

En besiktning har gjorts av de delar av muren, som har lagningar av samma typ för att säkerställa att det inte finns risk för ytterligare ras.

Fem murpartier ska undersökas närmare i vår, när det inte längre finns någon isbildning i muren.  Då kommer även en utredning att göras av det område som rasat. Det innebär en genomgång av befintlig dokumentation och analys på plats för att ge underlag för projektering av det fortsatta arbetet. I samband med besiktningen påträffades en sträcka av muren som är helt intakt och aldrig renoverad, vilken kommer att användas som referens i utredningsarbetet. En realistisk plan är att restaureringen avslutas under 2013.

Bakgrundsfakta kring projektet ”Rädda ringmuren”
Kampanjen ”Rädda ringmuren” bedrevs under 1990-talets första del och bidrog till totalt tiotals miljoner kronor från både företag och privatpersoner. Kampanjen drevs då främst av Riksantikvarieämbetet med hjälp av Gotlands Fornsal. Pengarna gick oavkortat till restaureringar av Visby ringmur. Ända sedan dess har kontot till kampanjen hållits fortsatt öppet – och emellanåt har pengar kommit in på kontot från exempelvis dödsbon. Nu startar kampanjen igen, med Gotlands Museum som avsändare.

Mer info finns på Gotlands Museums kampanj-sida: www.gotlandsmuseum.se/radda-ringmuren

Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.