Umeå kommun

Nu startar ombyggnationen av Norrlandsoperans entré, kostymateljé och restaurang

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 08:15 CET

Norrlandsoperans kostymateljé byggs ut för att förbättra arbetsmiljön. De två befintliga entréerna samlas i en gemensam entré och restaurangen byggs ut för att rymma fler sittande gäster. Arbetet beräknas vara klart hösten 2017.

Sedan våren 2016 har Umeå kommun byggt om bakom kulisserna på Norrlandsoperan för att förbättra arbetsmiljö och scenteknik i lokalerna. De lokaler som åtgärdats är teatern, Blackbox, konsertsalen, monteringshallen och attributmakeriet. Umeå kommun äger fastigheten och ansvarar för ombyggnaden av lokalerna.

Mer plats för kostymtillverkning
Nu fortsätter arbetet med kostymateljén och anpassningar av de publika ytorna. En ny entré kommer att byggas med plats för reception och biljettförsäljning.

– Den nya entrén friger mer plats för kostymtillverkning på övervåningen, säger Erik Nilsson, byggprojektledare.

Föreställningar påverkas inte
Inga byggarbeten kommer att ske under kvällstid då Norrlandsoperan har föreställningar.

– Vi ser fram emot att få välkomna vår publik till ett delvis nytt operahus i höst. I och med flytten av entrén och ombyggnaden av foajé och restaurang är det min förhoppning att vår publik kommer att trivas ännu bättre hos oss. Det mest intensiva byggarbetet sker under sommarmånaderna och då håller restaurangen stängd. I projektet ingår även om- och tillbyggnad av kostymateljén, en nödvändig och viktig förbättring av arbetsmiljön för våra anställda, säger Kjell Englund, vd och konstnärlig ledare Norrlandsoperan.

Delar av vändplanen utanför Norrlandsoperan kommer att tas i anspråk under byggarbetet. Parkeringarna för rörelsehindrade kommer att flyttas temporärt, hänvisningsskyltar kommer att visa tillfällig placering.

Samtliga arbeten i Norrlandsoperans lokaler beräknas vara klara hösten 2017.

Kontakt
Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 52
070-516 44 24
erik.nilsson@umea.se

Petra Samuelsson
marknads- och kommunikationschef
Norrlandsoperan
090-15 43 23
070-343 02 44
petra.samuelsson@norrlandsoperan.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.