Banverket

Nu startar sista fasen i ombyggnaden av Stockholms Central - pendeltågstrafiken påverkas

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:19 CET

Banverket har sedan drygt ett år genomfört arbeten kring Stockholms Central. Syftet är att möjliggöra mer trafik på Sveriges hårdast belastade järnvägssträcka, den så kallade getingmidjan. Måndag den 5 mars inleder Banverket sista fasen med att bygga om spår och plattformar vid Stockholms Central. Det innebär att pendeltågen kan gå från andra spår än de brukar i etapper under hela våren.

I vanliga fall avgår södergående pendeltåg från spår 13/14 och norrgående pendeltåg från spår 15/16.
Under de två första etapperna är det pendeltågen mot Märsta och Bålsta som tillfälligtvis kommer att byta spår.

Under perioden 5 mars - 14 mars kommer pendeltågen att gå från följande spår:
Tåg mot Södertälje/Västerhaninge spår 13/14 (ingen ändring)
Tåg mot Märsta spår 15
Tåg mot Bålsta spår 17

Under perioden 15 mars - 6 april kommer pendeltågen att gå från följande spår:
Tåg mot Södertälje/Västerhaninge spår 13/14 (ingen ändring)
Tåg mot Märsta/Bålsta spår 17/18

Vi uppmanar våra resenärer att se efter på skyltar, färgmarkeringar och monitorer för att inte hamna fel. Det kommer även att vara en utökad personalstyrka som vägleder resenärerna.

Eftersom det dagligen passerar cirka 60 000 pendeltågsresenärer vid Stockholms Central, kan det vissa tider att vara trångt och rörigt under ombyggnadsarbetena. För resenärer som i vanliga fall byter pendeltåg vid Stockholms Central är det lättare att byta till andra pendeltågslinjer vid Karlberg eller vid Stockholms södra.

Ombyggnadsarbetena är ett led i att kunna köra tåg tätare och snabbare genom Stockholm. Dessutom kommer plattformarna att handikappanpassas.
Samtidigt rustar SL upp pendeltågsspärrarna på Stockholms Central. Det blir förbättringar för både resenärer, då nya spärrar gör passagen enklare och smidigare och för personalen som med nya spärrkiosker får bättre arbetsmiljö.

Vi rekommenderar våra resenärer som har en tid att passa att vara ute i extra god tid.


För mer information kontakta
Thomas Silvander
Affärsansvarig chef SL
Tel 070-786 1432

Stephan Larsson
Delprojektledare för spårombyggnaden, Banverket
Tel 08-762 29 48

Mikael Lindskog
Informationschef Stockholmståg
Tel 070-329 67 00