Mötesplats Social Innovation

Nu startar Social Innovation Summit- där samhällsutmaningar driver innovation

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 08:00 CEST

Under två dagar samlas drygt 600 personer i Malmö för att tillsammans utforska, forma och främja utvecklingen av social innovation. Årets konferens, med över 100 talare, fokuserar på ett antal globala teman med komplexa utmaningar som berör oss alla: jobb, hälsa, och integration.

En av huvudtalarna är Johan Andresen, ägare av det norska investeringsföretaget Ferd som värderades till 26 miljarder norska kronor 2015. Hans intresse för området började då han mötte samhällsentreprenörer på World Economic Forum i Davos i början av 2000-talet.
- De behövde hjälp med affärsutveckling, strategi och att hitta kunder. De hade få tillgångar och visste inte vem de skulle be om hjälp. Jag insåg att här fanns en möjlighet för oss, en satsning skulle ge Ferd möjlighet att skapa varaktiga värderingar och sätta tydliga spår. Det som driver oss på Ferd är att vi tror att vi, genom att stötta samhällsentreprenörer, kan skapa verkliga samhällseffekter, berättar Johan Andresen.
Idag har Ferd sex affärsområden, varav ett är samhällsentreprenörskap med sju samhällsentreprenörer i sin aktiva portfölj.

Möten föder nya idéer
Konferensen kommer att öppnas av Niklas Johansson, som är statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
- Mötesplatser som Social Innovation Summit har en väldigt viktig funktion; att föra samman människor över sektorsgränser. Det är i dessa möten som nya idéer och innovationer föds, säger Niklas Johansson inför sitt deltagande.
Under konferensen finns det också möjlighet att träffa de 10 sociala innovatörer, varav två är från Skåne, som blivit utvalda att visa upp sin verksamhet inom ramen för satsningen 100 sociala innovationer.

Nyhet släpps
Bakom konferensen står MSI, Mötesplats Social Innovation i samarbete med Malmö högskola, Malmö stad och Region Skåne.
- Det stora intresset för konferensen visar att det finns ett behov av att inhämta och dela kunskap och konkreta exempel för att tillsammans främja social innovation. Vår konferens är unik i sitt slag, personer med stort engagemang för social innovation och vilja att lösa samhällsutmaningar träffas. Under årets konferens kommer vi dessutom att lansera en världsnyhet, så håll koll på www.socialinnovation.se, säger MSI:s verksamhetsledare Hanna Sigsjö.

Tid: 25 oktober, kl. 10 - 17 samt 26 oktober, kl. 9 - 16
Plats: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö

Kontakt: Erika Augustinsson, ansvarig för kommunikation och policy på Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola.
erika.augustinsson@mah.se
tfn: 072 - 526 4009

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar – Ett styrkeområde för Sverige

MSIs främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom området, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. MSI initierar också forskning och annat utvecklingsarbete om vi upptäcker kunskapsluckor eller ser att nya samarbetskonstellationer behövs.

Mötesplats Social Innovation publicerar skrifter och kartläggningar för att utveckla och sprida kunskap. Vi arrangerar, ofta tillsammans med andra partners, större konferenser och kunskapsseminarier med nationell, nordisk och internationell räckvidd.

Nyhetsportalen, www.socialinnovation.se där vi koordinerar, samlar och delar information om social innovation och samhällsentreprenörskap är ett viktigt nav i MSI:s verksamhet. Här och på facebook och twitter kan den intresserade också följa social innovation i politiken i Sverige och på EU nivå.

Malmö högskola står värd för Mötesplats Social Innovation. Högskolans vision fram till 2020 är att vara en förebild för hur lärosäten tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling och arbetet med MSI är en prioriterad satsning.