Ivy Communications

Nu startar Sveriges första näthandelsplats för välgörenhet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:39 CET

Idag öppnar Sveriges första handelsplats för välgörenhet. Med hjälp av webbportalen Georg kan företag nu på ett enkelt sätt skänka det som de inte längre behöver, men som kan göra stor nytta hos någon annan. Med Georg får också välgörenhetsorganisationer ett verktyg som aktivt kan hjälpa dem i arbetet med att skaffa mer resurser.

Georg, som är Sveriges första webbportal för stöd till fattiga och hemlösa, drivs idag av Göteborgsbaserade Stiftelsen för Gemensamt Engagemang (GE). Stiftelsens idé är att sammanföra företag med överskott av varor med hjälporganisationer som främst vänder sig till hemlösa, fattiga och flyktingar i Västsverige. Inledningsvis var George tillgängligt endast för de företag och hjälporganisationer som GE hade slutit avtal med. Nu öppnar man upp för allmänheten och ger alla västsvenska företag möjlighet att idka välgörenhet direkt på nätet. Målet är att det ska vara enkelt att skänka.

Tillgång möter reella behov
I Georg, på www.ge-goteborg.se, kan en lokal hjälporganisation mata in vilket aktuellt behov de har just för tillfället. Det kan handla om möbler till ett nytt härbärge eller sportartiklar till vinteraktiviteter för en skolklass i mindre bemedlade områden. Företag kan sedan gå in på sidan och se vilket behov mottagarna har för att avgöra om de har något att tillföra. Systemet fungerar på samma sätt åt andra hållet. Även företag kan lägga upp det som de vill skänka och mottagarna kan sedan gå in och boka upp de saker som de behöver. När en matchning har uppstått kontaktas givare och mottagare. GE ombesörjer därefter transporten mot en avgift på 500 kronor som det skänkande företaget betalar.

Nätsatsning ger effektiv välgörenhet
GE’s verksamhet startade 2004 som ett projekt där överskott från restauranger, butiker och andra varuproducerande företag distribuerades vidare till behövande i Göteborgs ytterområden samt till hemlösa i centrum. Då var man beroende av personliga kontakter. I och med utvecklingen av Georg öppnas helt nya möjligheter där tillgång och efterfrågan får styra utvecklingen av verksamheten.

– Våra förväntningar på Georg är att det ska hjälpa oss att öka våra volymer av gods utan att vi för den skull blir ineffektiva, något som tyvärr är allt för många hjälporganisationers öde. Behovet hos fattiga och hemlösa är enormt och det behövs mycket större insatser än vad vi hittills klarat av. Nu hoppas vi att Georg ska göra att ännu mindre saker slängs och istället skänks till dem som behöver. Dessutom hoppas vi att det ska kunna vara en plattform för vidare expansion till andra städer i Sverige där vi vet att vårt koncept är efterfrågat, säger Simon Eisner, grundare av GE.

Webbportalen är också skänkegods
Den ursprungliga idén till Georg kommer från en av GE’s välgörare, Elicit AB som också byggt systemet bakom. Företaget har också tagit på sig att fortsätta utvecklingen av portalen i takt med att användarmönstren och behoven förändras.

– GE står för mycket av det som vi förespråkar. Effektivitet, ständig förändring och utveckling med små snabba steg. Därför känns det jätteroligt att kunna utnyttja våra erfarenheter från industri och tjänstesektor och föra in dem i ett välgörenhetssammanhang. En stor del av all välgörenhet idag handlar i huvudsak om att flytta pengar vilket egentligen är ganska absurt. I princip innebär det att väl fungerande varor ofta måste slängas samtidigt som det på andra håll köps helt nytt. Det innebär färre artiklar till de behövande och högre belastning på miljön. Med GE och Georg undviker man det, säger Stuart Filshie, konsult på Elicit och projektledare för Georg.


För mer information se www.ge-goteborg.se eller kontakta:

Gemensamt engagemang
Simon Eisner, 031-20 27 86, 0733-76 71 24
Johanna Bringefält, 0706-06 20 89

Elicit
Stuart Filshie, 0701-89 64 02