The Good Talents

Nu startar The Good Talents program i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 13:05 CEST

I helgen startade The Good Talents ledarskapsprogram för ca 20 ungdomar i Botkyrka. Programmet utbildar unga i ledarskap och socialt entreprenörskap, i syfte att lyfta och stärka unga talanger som annars inte syns.

Programmet innehåller åtta helgträffar, där de unga deltagarna får utmana sig själva i övningar inom teambuilding, kreativitet, ledarskap, socialt entreprenörskap samt projekt- och affärsutveckling. Under hela programmet får deltagarna arbeta med att utveckla en egen idé som löser en hållbarhetsutmaning i lokalsamhället.

I december hålls den stora idétävlingen, där deltagarna under en intensiv helg får utveckla en idé och pitcha inför jury och publik - med chans att vinna 10.000 kr. Pitcheventet är välbesökt och uppskattat av både politiker, makthavare, företagsledare, familj och vänner.

Syftet med programmet är att stötta deltagarna att utforska sina styrkor och sin potential. De ska få verktyg att driva förändring, både i sina lokalsamhällen och sina liv.

“Vi ser ett stort behov bland unga i dessa områden att kanalisera sin energi och sina drivkrafter. Vi möter många unga som vill skapa en förändring i sina egna liv och i sina lokalsamhällen, men som inte har verktygen och ibland inte ens tron till att det är möjligt. Genom att visa hur mycket vi tror på varje enskild ungdoms förmåga och på riktigt ta dem och deras idéer på allvar ser vi hur de genom våra program tar stora kliv i sin personliga utveckling och tar mer makt över sina egna liv” - Emilia Wiik, verksamhetschef

Under våren fortsätter programmet med fokus på arbetsmarknaden. Deltagarna arbetar med att utforska vägen till jobb, och får coachning i CV-skrivande och arbetssökande. De får även gå igenom olika modeller för att arbeta i grupp och delta på träffar med rekryterare och HR-ansvariga inom olika branscher.

The Good Talents vill skapa förändring, både för ungdomarna, näringslivet och i politiken. Med fokus på att stärka de ungas självkänsla, självförtroende och känsla av att kunna påverka sitt eget liv kommer programmet både att öka deras möjligheter på arbetsmarknaden och öka deras nätverk till möjliggörare - och samtidigt ge företag möjlighet att hitta nya perspektiv från en attraktiv målgrupp.

The Good Talents program startade den 14 september och pågår till våren 2020.

Kontakt: Emilia Wiik, verksamhetschef, emilia@thegoodtalents.com

The Good Talents identifierar och synliggör unga talanger, som annars inte synliggörs. Vi arbetar i områden där det finns en enorm, outnyttjad potential och i områden där man har tagit emot unga ensamkommande och nyanlända.

Vi utvecklar ledarskaps- och samhällsentreprenörsprogram där unga stärker sin självkänsla och sitt självförtroende. Inom programmen skapar deltagarna egna affärs- och projektidéer för att lösa lokala utmaningar. Vi arbetar även med utbildningar till näringsliv och offentlig sektor i interkulturellt ledarskap, där en central del är mötet med unga talanger de vanligtvis inte har kontakter till.

The Good Talents har bedrivit program i Botkyrka sedan 2012 och i Nacka sedan 2017.