Sveriges Makalösa Föräldrar

Nu startar vår kampanj i en mycket laddad fråga: Daltar vi med papporna?

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 14:17 CEST

Nu startar vår kampanj i en mycket laddad fråga:

- Daltar vi med papporna?

 

 

Den 8 maj bjuder Sveriges Makalösa Föräldrar in till en konferens om jämställt föräldraskap. Budskapet är att samhället bör ha lika förväntningar på föräldrar oavsett kön.

 

Kampanjen har två delar, dels vill vi se mer förebyggande arbete till blivande föräldrar för att undvika konflikter i framtiden, och dels vill vi få fram möjliga metoder för konfliktlösning mellan föräldrar.

- Om vi bemöter män och kvinnor lika som föräldrar bör fler män bli barnorienterade och omsorgsinriktade. Vi tycker att det är rimligt med höga krav på omsorg och ansvarstagande på föräldrar som vill vara vårdnadshavare, säger projektledare Helen Rydberg.

- Idag har våldsverkare, missbrukare eller en allmänt slarvig och frånvarande förälder stor juridisk rätt över sina barn och kan hindra dem från att delta i stödgrupper, få läkarvård eller välja skola, berättar Helen Rydberg.

- Ska vi nå en förändring för barnen måste vi ta ett helhetsgrepp och involvera båda vårdnadshavarna i ansvaret för barnet och inte bara förvänta allt ansvar och omsorg ska skötas av mamman som om det vore medfött att hon skulle vara en god förälder, medan vi daltar med pappan och uppmuntrar till föräldraskap som om det vore något frivilligt åtagande, säger Helen Rydberg.

- Frågorna är laddade och vi får starka reaktioner från våra medlemmar, berättar Helene Sigfridsson, generalsekreterare. För oss är det en tydlig signal att vi har långt kvar att arbeta innan jämställt föräldraskap blir något självklart. Vi vet att ju mer jämställda föräldrarna är - desto färre konflikter blir det, och den kunskapen är vår drivkraft i kampanjen.

 

 

 

 

 

 

 

Makalösa Föräldrar vill påverka MVC och familjerätten att införa så kallade jämställda föräldrasamtal inför faderskapsbekräftelse, och innan barnet är fött, för alla föräldrar. Oavsett om de bor ihop eller inte, just för att i tid upptäcka destruktiva relationer. Alla föräldrar är inte lämpliga som vårdnadshavare.

 

I samband med kampanjen skickas en enkät ut till separerade föräldrar för att eftersöka deras förslag till gemensamma och kanske samhälleliga lösningar på konflikter som skulle underlätta för föräldrar att komma överens. Enkäten går till medlemmar i Sveriges Makalösa Föräldrar och Pappa-barn, två organisationer som samlat föräldrar med mycket erfarenhet av de här situationerna. Nu vill vi ta till vara denna erfarenhet och hitta bra lösningar att erbjuda föräldrar i tvist.

 

Läs mer och anmäl dig till konferensen.

 

 

För mer information kontakta

Helen Rydberg, projektledare 070-877 31 08

Helene Sigfridsson, generalsekreterare 070-202 30 10