Vägverket

Nu startar vår samverkan för att minska rattfylleriet!

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 11:45 CEST

För att minska det stora antalet trafikolyckor med alkoholpåverkade förare har vi tillsammans med flera aktörer kraftsamlat för att förbättra vårt samarbete och effektivisera våra rutiner. Avsikten är att alkohol- och drogpåverkade förare ska erbjudas ett samtal med beroendevården inom 24 timmar efter det att de ertappats av polisen.

Vi står inför en utmaning
I fjol var i Stockholms län var femte bilist som var inblandad i en trafikolycka med dödlig utgång alkohol- eller drogpåverkad. En stor del av dessa förare hade mycket höga promillehalter vilket tyder på ett alkoholberoende. Vi vet också att återfallsförövare står för en stor del av trafikolyckorna. Faktorer som en ny drogliberal livsstil, förändrade dryckesvanor och sänkt alkoholskatt förbättrar inte denna situation.

Ett samlat grepp
För att komma tillrätta med detta omfattande problem krävs många olika samverkande insatser. I Stockholms län startar nu ett samarbete mellan Vägverket, Polismyndigheten, Landstinget, Kommunerna, Kriminalvården och Länsstyrelsen. Först ut är polismästardistriktet i Västerort.

– Vi ser vi med oro på det ökande rattfylleriet. Detta projekt är både viktigt och angeläget. Tillsammans kan vi nu snabbare ta hand om rattfulla och ge dem behandling, säger Hans Rode, Vägdirektör i Region Stockholm.

De som genomför ett samtal med beroendevården och är alkohol- eller drogberoende ska erbjudas hjälp för sitt missbruk. Upplägget bygger på kunskapen om att den som kört påverkad är mycket mer mottaglig för att ta emot hjälp för sitt missbruk om erbjudandet kommer snabbt efter händelsen.

– Nu saknas inte längre den felande länken. För första gången är alla aktörer i ärendekedjan delaktiga, säger Ulf Malmqvist, polismyndighetens samordnare.

Det här vill vi uppnå
Vår avsikt är att projektet ska bidra till att:
• Minska antalet påverkade förare i stockholmstrafiken genom att minska antalet återfall.
• Öka möjligheten för de påverkade förare som är alkohol eller drogberoende att ta itu med sina problem.

Var och när
Projektet startar 2003 och beräknas pågå till och med 2005. Försöksverksamhet startas i tre steg: Polismästardistrikt Västerort i september 2003, Polismästardistrikt City i november 2003 och Polismästardistrikt Norrort i januari 2004.

Vill du veta mer kan du kontakta
Annica Slätis, Vägverket Region Stockholm, Tel 08-757 68 86, Mobil: 070-582 32 22
Ulf Malmqvist, Polismyndigheten i Stockholms län, Forsknings och utvecklingsenheten, Tel 08-401 01 54, Mobil 070-652 66 46
Hans Nilsson, Trafikgruppen, Västerorts polismästardistrikt, Tel 08-401 36 00
Jan Evelius, Stockholms läns landsting, Tel 08-579 226 69
Rolf Lamborn, Kommunförbundet Stockholms län, Tel 08-615 94 31
Eva Klint Kriminalvårdsmyndigheten Sthlm Norr Frivården, Tel 08-510 228 23, Mobil 0708-422 624
Kjell Cromnier, Länsstyrelsen Stockholms län, Tel 08-785 44 03
eller besöka vår webbplats: www.vv.se/smadit