H. Lundbeck AB

Nu subventioneras läkemedel mot svår PMS

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 09:32 CEST

Premalex® är det första läkemedlet som har godkänts av Läkemedelsverket för behandling av den svårare formen av premenstruellt syndrom (PMS), kallad premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). Nu är det också det första och enda som omfattas av högkostnadsskyddet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Premalex (escitalopram) ska ingå i högkostnadsskyddet från och med 2012-05-04.  Läkemedlet godkändes november 2010 för försäljning i Sverige och har funnits tillgängligt på apotek sedan augusti 2011.

– Till skillnad från den lindrigare variant av PMS som många kvinnor erfar, men inte uppfattar som något större bekymmer, så är premenstruellt dysforiskt syndrom ett tillstånd som orsakar stort lidande och påtagligt nedsatt livskvalitet. Det måste därför ses som mycket glädjande att det i Sverige äntligen finns en effektiv, godkänd och rabatterad läkemedelsbehandling att erbjuda dessa patienter, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Närmare nio av tio kvinnor i fertil ålder har någon form av besvär dagarna före mens. En del kvinnor upplever flera olika symtom och då kallas det premenstruellt syndrom (PMS). Är besvären så kraftiga att de ger en starkt negativ inverkan på det vardagliga livet klassas det som premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). PMDS kan ses som en extremt kraftig reaktion på de naturliga förändringar som alla kvinnor genomgår under menstruationscykeln, och de symtom som kvinnor med lindrigare PMS upplever. 

Mellan tre och fem procent av alla kvinnor i fertil ålder, det vill säga 60 – 90 000 i Sverige lider av PMDS. De upplever ofta att de blir lättirriterade, ilskna, spända, nedstämda och får humörsvängningar (gråtattacker utan anledning, verbala utbrott eller vredesutbrott) i så stor utsträckning att deras livskvalitet och förmåga att fungera normalt i vardagen blir kraftigt försämrad. Utöver dessa symtom kan en del kvinnor även uppleva trötthet, sömnstörningar och en rad olika fysiska symtom så som ömma bröst, huvudvärk, led- och muskelvärk, svullnad samt viktökning.                

– PMDS drabbar endast ett fåtal procent av den kvinnliga befolkningen i fertil ålder men obehandlad PMDS kan påverka olika aspekter av livet mycket negativt. TLV:s beslut är mycket positivt eftersom det innebär att dessa patienter nu kan få till gång till ett nytt och effektivt alternativ för behandling av PMDS inom ramen av högkostnadsskyddet, säger Björn Velin, vd på H. Lundbeck AB.

Premalex (escitalopram) är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI), som ökar halten av tillgängligt serotonin i hjärnan. Det ges i tablettform om 10 mg eller 20 mg under den period som besvären annars manifesteras. Behandlingsresultaten är mycket goda och effekten uppnås kort efter att medicineringen har påbörjats. I en klinisk studie där drygt 150 kvinnor med PMDS behandlades minskade symtomen med hela 80 procent hos så många som 85 procent av de kvinnor som behandlades med 20 mg Premalex per dag.[1]

En tidigare ansökan om subvention av Premalex avslogs av TLV i maj 2011 eftersom TLV:s bedömda kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår var för hög för att uppfylla kriteriet för subvention. Sedan dess har nya uppgifter om behandlingsrutiner tagits fram som visar på en lägre kostnad och TLV konstaterar i sitt nya beslut, maj 2012, att kostnaden är rimlig och uppfyller förutsättningarna för att ansökan om läkemedelsförmån ska bifallas.

TLV säger i sitt beslut att:

”För att motivera läkemedelsbehandling ska tillståndet vara av så allvarlig art att det utövar en påtaglig inverkan på patientens livskvalitet och sociala eller professionella funktionsförmåga. Uppgifter om antalet kvinnor som har PMDS varierar i litteraturen men 3-5 procent av alla kvinnor i fertil ålder är en vanligt förekommande uppskattning.”

För mer information besök gärna www.alltompms.se eller www.premalex.se

Kontakt:
Lundbeck:
Björn Velin, VD, 042-25 43 00 eller 070-595 42 14, bv@lundbeck.com

Media:

Kristina Ebenius, 070-7252244, kristina.ebenius@mslgroup.com

Sara Engström, 070-8489080, sara.engstrom@mslgroup.com

Om Lundbeck
Lundbeck är ett av världens ledande läkemedelsföretag inom sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS). Företagets produkter riktar sig mot sjukdomar som depression och ångest, schizofreni, sömnstörningar, epilepsi, Huntingtons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och nu även PMDS. Lundbeck bedriver forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel över hela världen. Lundbeck grundades 1915 av Hans Lundbeck i Köpenhamn, Danmark. I dag har företaget omkring 5 900 anställda över hela världen. År 2010 uppgick företagets omsättning till 14,8 miljarder DKK (ungefär 2,0 miljarder EUR eller 2,6 miljarder USD) För mer information besök gärna www.lundbeck.se

[1] Eriksson E, Ekman A, Sinclair S et al, Escitalopram Administered in the Luteal Phase Exerts a Marked and Dose-Dependent Effect in Premenstrual Dysphoric Disorder, Journal of Clinical Psychopharmacology: 2008, Volume 28, Issue 2, 195-202