RISE Research Institutes of Sweden AB

​Nu tas helhetsgrepp på solceller, batterilager och likströmsnät

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2017 09:23 CEST

Solel står idag för en ytterst liten del av den svenska elproduktionen, cirka 0,1 procent. Andelen nätanslutna solcellsanläggningar ökar visserligen, men från en mycket låg nivå. För att solel ska kunna integreras i det svenska elnätet på ett storskaligt och effektivt sätt behövs teknisk vidareutveckling på flera områden. I ett nytt projekt kommer ett system med solceller, batterilager och intern likströmsförsörjning att utredas och demonstreras i en enfamiljsvilla.

Forskningsprojektet ”Från solel till användare med minsta möjliga förlust - en fullskaledemonstration” drivs av RISE. Det kommer att ta ett helhetsgrepp kring elförsörjningen i en byggnad – från solceller till användningen i hushålls- och installationstekniska produkter och system. I projektet ska ett komplett system med solel, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmslaster demonstreras i en enfamiljsvilla.

Villan – som kallas Forskningsvillan – finns hos RISE i Borås och är en unik fullskalig experimentell resurs. Här kommer projektpartners också att vidareutveckla hushålls- och installationstekniska produkter och system anpassade för likströmsdrift.

– I och med solcellernas och elbilarnas ankomst, så kommer våra byggnader att bli små ”energihubbar” i elnätet. Det finns stora fördelar att gå över till likströmsmatning eftersom allt arbetar från ett likströmsled, menar professor Torbjörn Thiringer på Chalmers Elektroteknik som är en av projektdeltagarna.

– Vi har stora förhoppningar att forskningsresultaten ska ge ökad kunskap och ett värde för många olika aktörer. Det är först när de olika komponenterna och delsystemen sätts ihop till en fungerande helhet som man verkligen kan se hur de samverkar under verkliga förhållanden. Projektet kommer även visa vilka förutsättningar som ger lönsamhet, säger Patrik Ollas, projektledare för projektet på RISE, som tror att projektet starkt kommer att bidra till en ökad marknad för solel och solelsystem.

Forskningsprojektet löper under fyra års tid och pågår fram till och med 2020. Projektpartners till RISE är Asko Appliances, Chalmers tekniska högskola (Elektroteknik), Derome Hus, Ferroamp Elektronik, Herrljunga Elektriska, Johanneberg Science Park, Metrum Sweden, NIBE, Systemair Sverige, Trä- och möbelföretagen (TMF), Volvo Cars, Wallenstam, WILO samt Västra Götalandsregionen.
Projektet finansieras av Energimyndigheten samt deltagande organisationer och företag.

För mer information:

Kontakta Patrik Ollas, projektledare hos RISE Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, patrik.ollas@ri.se, tel 010 – 516 55 56

http://solartestbed.se/om-projekten/fran-solel-till-anvandare/

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se