Sundsvalls kommun

Nu trampar vi igång kampanjen Hela Sundsvall cyklar

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 13:36 CEST

Under en fyraårsperiod görs särskilda satsningar på att bygga ut och rusta upp gång- och cykelvägnätet i Sundsvall. Nya och gamla gång- och cykelvägar sammanlänkas och många nya byggs. Nu startar vi också kampanjen Hela Sundsvall cyklar för att ytterligare stärka arbetet där Sundsvall utvecklas till en cykelstad att räkna med.

- Samtidigt som vi bygger nya gång- och cykelvägar arbetar vi även med positiva attityder kring cykling. I kampanjen Hela Sundsvall cyklar har vi valt att lyfta olika förebilder som kvinnor i arbetslivet, Gif Sundsvall, studenter vid Mittuniversitetet, Christian Beijer med flera. Cykelkampanjen kommer att vara en del av arbetet med att skapa en stad där man gärna väljer att cykla, säger Madeleine Blom, projektledare stadsbyggnadskontoret.

Vi kommer att arbeta mot olika referensgrupper samt att samla in synpunkter på hur man upplever Sundsvall som cykelstad i dag för att ytterligare kunna förbättra arbetet.

-  Genom att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister förbättrar vi alternativ till biltrafiken och skapar också fler tillfällen till vardagsmotion säger  Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Cykel och buss tar sig fram där bilarna står stilla – E4 bygget begränsar framkomligheten
I samband med bygget av ny E4 från Myre till Skönsberg samt en ny bro över Sundsvallsfjärden kommer trafiken att bli påverkad. Framkomligheten kommer att vara begränsad på vissa ställen under byggperioden och vi har sett det som ett bra tillfälle att lyfta alternativa färdsätt. Att cykla eller gå till jobbet eller att cykla till bussen är bra alternativ.

- Det här är en bra satsning från kommunen. Jag vill uppmuntra de som i dag väljer att ta bilen att ta chansen att ändra sina vanor och prova ett nytt sätt att ta sig till jobbet, säger Christer Karlsson Trafikverket.

Ny gång- och cykelkarta och busslinjekarta i ett
Sundsvalls kommun, Keolis och Dintur har tagit fram en ny karta där både gång- och cykelvägar samt busslinjerna finns med. På många platser i Sundsvall har det byggts cykelparkeringar dels centralt, dels vid busshållplatser som också finns markerade på kartan. På så vis kan den som tycker att det är för långt att cykla hela vägen välja att cykla till bussen som sedan tar dem till arbetsplatsen. Den nya kartan ersätter inte befintlig gång- och cykelkarta utan ska ses som ett komplement till den befintliga. Kartan är kostnadsfri.

Kontakt:
Madeleine Blom, projektledare, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 15 37

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens orförande
Tfn: 060-19 13 23

Christer Karlsson, trafikverket
Tfn: 010-123 62 01

Christian Gorgis, marknadsförare, Keolis
Tfn: 08-5190 2118