Folkpartiet

Nu utkrävs ansvar för tsunamihanteringen

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:44 CET

- Förtroendet för den svenska regeringen skadades allvarligt i samband med flodvågskatastrofen. Nu har regeringens bristfälliga agerande fått tydliga politiska konsekvenser. Utrikesminister Laila Freivalds tar sitt ansvar och avgår inför hotet om misstroendeförklaring.

Det säger Fredrik Reinfeldt (m), Lars Leijonborg (fp), Göran Hägglund (kd) och Maud Olofsson (c) i ett gemensamt uttalande med anledning av utrikesminister Laila Freivalds avgång.

- Det vilar ett tungt ansvar på statsminister Göran Persson för att han lät Freivalds sitta kvar så länge efter flodvågskatastrofen. Det senaste året har varit ett förlorat år inom utrikespolitiken och ett år av förnedring för Freivalds.

- Freivalds klarade inte att utöva ett fungerande ledarskap för Utrikesdepartementet. Hon drev en färglös utrikespolitik och saknade fungerande utrikespolitiska nätverk.

- Freivalds passivitet under flodvågskatastrofen visade en gång för alla att hon inte var mogen uppgiften som utrikesminister. Det dröjde mer än ett dygn innan hon insåg katastrofens omfattning och hennes departement saknade beredskap att hantera krisen. Detta gjorde att de svenska insatserna blev flera dygn försenade. Sverige hävdade sig dåligt i jämförelse med andra länder som hade bättre krishantering. Regeringens bristfälliga agerande fick allvarliga konsekvenser för många svenska medborgare som drabbades av tsunamin.

- Freivalds agerande i samband med Muhammedkarikatyrerna var en sista illustration över en utrikespolitik i förfall. Freivalds hade tidigare innehaft posten som justitieminister. Trots denna bakgrund valde hon att agera på ett sätt som kan strida mot grundlagen. Sammantaget visar detta att Freivalds inte kunde sitta kvar i regeringen.