Huddinge kommun - politik

Nu utökas valfriheten i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 15:02 CET

Under gårdagens sammanträde i äldreomsorgsnämnden togs beslutet att införa ett kundvalssystem enligt LOV inom dagverksamhet för äldre. Dagverksamhet finns för de äldre som vill bo kvar hemma, men som behöver social gemenskap, aktiviteter och fysisk träning.

– Nu ökas de äldres möjlighet till inflytande och delaktighet då de själva fritt kan välja mellan olika utförare som kommunen erbjuder. Det innebär också ett större utbud med fler tilläggstjänster som i större grad kan tillgodose den enskildes behov. Förutom att öka den sociala gemenskapen bidrar det även till avlastning för anhöriga, säger Eva Carlsson-Paulsén (M), äldreomsorgsnämndens ordförande.

LOV (Lagen om valfrihetssystem) bygger på att kommunala och privata utförare ska konkurrera på samma villkor och utan priskonkurrens.

– Tanken med valfrihet inom dagverksamheten är att kvaliteten ska bli jämnare och ännu bättre. Det öppnar även upp för att fler ideella organisationer och företag etablerar sig i Huddinge kommun, vilket är väldigt positivt,avslutar Eva Carlsson-Paulsén (M).

Information om beslutets innebörd:
Det nya kundvalet gäller dagverksamhet som man får genom biståndsbeslut, och kommer inte att omfatta den öppna verksamheten för äldre som bland annat finns på våra seniorträffar. Enligt LOV får en kommun inte konkurrensutsätta en verksamhet utan att kommunfullmäktige har fattat beslut om att konkurrensutsätta den aktuella tjänsten. Slutgiltigt beslut om ärendet kommer att tas upp på kommunfullmäktige under 2016.


För mer information:

Eva Carlsson-Paulsén (M)
Äldreomsorgsnämndens ordförande
08-535 301 66
Eva.paulsen-karlsson@huddinge.se

Joakim Goding (M)
Politisk sekreterare
08-535 301 58
joakim.goding@huddinge.se