Stockholms Läns Landsting

Nu utreds vårdval för fler vårdområden inom Stockholms läns landsting

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:07 CEST

PRESSINFORMATION från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Idag har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att utreda att införa vårdval
inom nya vårdområden. Det är Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning som
får i uppdrag att ta fram förslag till uppdrag och ersättningsmodeller för
dessa nya områden.

Avsikten är att i flera steg framöver utöka mångfalden i vården genom att
förslaget för nedanstående specialistvård ska omfatta alla typer av
vårdgivare. De områden som man nu utreder är:

För införande under 2010:
Gynekologi
Reumatologi
Ögonsjukvård
Öron- näsa- och halssjukvård
Allergologi (ev införande 2011)
Hudsjukvård (ev införande 2011)
Fotkirurgi och ryggkirurgi utreds för upphandling eller vårdval

För införande under 2011:
Allmän kirurgi
Handkirurgi
Kardiologi
Lungmedicin
Neurologi
Ortopedi
Plastikkirurgi
Urologi

Specialiteter som i nuläget inte föreslås för vårdval före 2012:
Algologi (smärtmottagningar)
Allmän internmedicin
Anestesi
Endokrinologi, inkl diabetologi
Gastroenterologi
Infektionssjukvård
Onkologi

- Vårdvalet infördes i januari 2008 för primärvården. Under 2009
tillkommer vårdval för förlossning, höft- och knäledsoperationer samt
operationer av grå starr. Nu utreder vi formerna för nästa steg i
vårdvalet, säger Anders Olsson som är projektledare för Vårdval
Stockholm inom hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Hela underlaget till beslutet finns att hämta här:

http://sll.se/Handlingar/HSN/2008/2008-09-16/06HSN0803-0418Mångfaldsplan2.pdf

För mer information:
Anders Olsson, Projektledare Vårdval Stockholm, Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, telefon 070-484
44 81
E-post: anders.olsson@sll.se
Katarina Winell, kommunikationschef, Hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning, Stockholms läns landsting, telefon 070-737 35 54
E-post: katarina.winell@sll.se