Nuance Communications

Nuance tecknar avtal kring taligenkänning i den svenska sjukvården

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 13:50 CEST

Nuance Communications, ledande tillverkare av lösningar för taligenkänning, meddelar idag att man ökar närvaro vad gäller taligenkänningslösningar inom den svenska sjukvården. Med en ny partner i Sverige, Max Manus, räknar Nuance med att väsentligt öka sjukhusens användning av taligenkänningsteknik. Därtill utökas samarbetet med leverantörer av radiologiska informationssystem (RIS) för att kunna erbjuda bästa möjliga integration av lösningar.

Max Manus, ett företag specialiserat på talteknik för hälso- och sjukvårdsbranschen, har lång erfarenhet av att framgångsrikt driva införandet av taligenkänning och genomföra implementeringar av taligenkänningslösningar på sjukhus. Som en del av Nuance återförsäljarnätverk i Europa kommer företaget nu att fokusera på att implementera Nuance lösningar på den svenska marknaden för elektroniska patientjournaler.

Nuance och Max Manus har hittills framgångsrikt lanserat taligenkänningslösningar till leverantörer av sjukvård i Norden. I Norge och Danmark är till exempel användningen av taligenkänningslösningar på röntgenavdelningar hög och de sjukhusövergripande tallösningarna ökar kraftigt.  

– I både Norge och Danmark har vi varit framgångsrika när det gäller att integrera taligenkänning med elektroniska patientjournaler och sjukhusens informationssystem. Situationen i Sverige är på många sätt jämförbar med den i Norge och Danmark. Jag är väldigt hoppfull att vi kan hjälpa Nuance att nå sin ambitiösa målsättning för Sverige, säger Jens Aasmundtveit, VD, Max Manus.

– Vi kommer nu att göra allt vi kan för att öka vår närvaro på den svenska marknaden. Sverige har en väldigt hög användning av digital diktering och elektroniska patientjournaler (EHR), vilket är nyckelfaktorer för ett snabbt införande av taligenkänning i vården. Taligenkänning kan hjälpa sjukvårdsleverantörer att skapa effektivare vårdprocesser i den digitala vårdmiljön, precis som i Norge och Danmark. Vi väntar oss därför en kraftig ökning både av implementeringar av taligenkänning på såväl hela sjukhus som på röntgenmottagningar, säger Björn Aune, försäljningschef för Nuance Healthcare Nordics.

Nordiska kunder som använder taligenkänning i elektroniska patientjournaler

En av Max Manus många framgångar var implementeringen av en sjukhusövergripande lösning för taligenkänning på det norska sjukhuset Sykehuset Telemark HF (STHF). Där kan man numera inte tänka sig att arbeta utan taligenkänning.

–  Vi har runt 400 läkare som regelbundet använder taligenkänning på omkring 200 arbetsstationer på alla avdelningar utom psykiatri. Genom taligenkänning sparar vi omkring 900 000 euro om året, säger STHF:s IT-specialist Per Urdahl.

Max Manus ansvarade också för den sjukhusövergripande implementeringen av taligenkänning på Vejle sjukhus i Danmark. Efter att en lösning för taligenkänning integrerats med de lokala elektroniska patientjournalerna (EHR) används taligenkänning av 1 400 läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare. Enligt sjukhuset är införandet av taligenkänning deras mest lönsamma IT-projekt någonsin.

Nuvarande samarbete inom medicinsk radiologi utökas

Nuances nya lokala partner Max Manus kommer att ha en ledande roll i distributionen av taligenkännings- och dikteringslösningar på svenska sjukhus, och då särskilt inom EHR-segmentet, kommer nuvarande samarbeten inom medicinsk radiologi att fortsätta som förut. Tillsammans med specialister som Sectra, Carestream, Agfa, Siemens, Philips m fl har Nuance integrerat sin taligenkänningsteknologi i flera radiologiska informationssystem (RIS).

– Nuance vill fortsätta på den inslagna vägen och utöka sitt samarbete med leverantörer röntgenteknik så att implementeringarna av taligenkänning ska bli så användbara som möjligt för våra kunder på det här området, säger Björn Aune, försäljningschef för Nuance Healthcare Nordics.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Sjöberg, nordisk marknadschef på Nuance
Nuance Communications
Tel: 0768-63 85 20
Email: lars.sjoberg@nuance.com

Nuance Healthcare
Nuance Healthcare tillhandahåller talstyrda lösningar för klinisk dokumentation och kommunikation som gör det möjligt för leverantörer av sjukvård att sänka kostnader, öka ersättningar och förbättra vård och patientsäkerhet. Företagets lösningar används av fler än 3 000 sjukhus och 300 000 läkare över hela världen. För samtliga lösningar erbjuder Nuance en rad tjänster med syfte att etablera taligenkänning som standardmetoden för informationsfångst i sjukvården. För mer information om Nuance Healthcare, se www.nuancehealthcare.eu.

Max Manus AS
Max Manus AS, grundat 1946 av den norska krigshjälten Max Manus, är den ledande distributören av tallösningar för sjukvården i Norge och Danmark. Företaget levererar taligenkänningsteknologi till leverantörer av sjukvård, och fokuserar bland annat på att integrera taligenkänning med system för medicinsk radiologi och sjukhusövergripande elektroniska patientjournaler. I Norge använder nära 90 procent av alla radiologer och 4 000 läkare dagligen lösningar för taligenkänning från Max Manus. Företaget har för närvarande 50 anställda och kontor i Köpenhamn, Ålborg, Göteborg och Oslo.

Nuance Communications
Nuance är en ledande tillverkare av röststyrd mjukvara och lösningar för bildhantering. Våra lösningar har skapat nya möjligheter för människor att interagera med information och skapa, dela och använda dokument. Varje dag använder miljoner människor och tusentals företag Nuances beprövade applikationer. För mer information, se www.nuance.com.

Nuance och Nuance logotyp är varumärken eller registrerade varumärken för Nuance Communications eller dess partners i USA och/ eller andra länder. Alla varumärken som nämns i texten tillhör sina respektive ägare.