Kristdemokraterna, KD

Nuder ljuger om ohälsokostnaderna

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 10:23 CEST

- Finansminister Pär Nuder bluffar om utvecklingen för ohälsokostnaderna.
Tvärtemot vad Nuder påstod igår så fortsätter statens kostnader för ohälsan att stiga de kommande åren. Satsningarna i vårbudgeten för de kommande åren kan därför orimligen finansieras via fallande ohälsokostnader, utan tas från i huvudsak temporära intäkter från reavinster till följd av den starka börsutvecklingen och prisutvecklingen på fastigheter.

Det säger Mats Odell, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, i en kommentar till gårdagens budgetuppgörelse.

- Vi har granskat siffrorna över ohälsans utveckling de kommande åren och de stämmer mycket illa överens med Nuders verklighetsbeskrivning. Enligt Ekonomistyrningsverket sker en viss förbättring av statens utgifter för ohälsan under innevarande år. Men redan nästa år beräknas kostnaderna öka igen med 1,7 miljarder kronor, 2008 med 2,5 miljarder kronor och 2009 med ytterligare 2 miljarder kronor. Sammantaget stiger alltså kostnaderna för ohälsan med 6,2 miljarder kronor de kommande åren.

- Det är förstås otroligt glädjande att ohälsokostnaderna faller i år. Men detta är dessvärre en temporär förbättring, och kan därför inte användas för att genomföra nya reformer som innebär permanenta utgiftsökningar. Som vår granskning visar stiger ohälsokostnaderna igen under nästa
mandatperiod. Det är förstås en viktig uppgift för en borgerlig regering att se till att så inte blir fallet. Ohälsan är och förblir ett av socialdemokratins främsta misslyckanden.

- En finansminister måste kunna hålla sig till sanningen. Och den sanningen är att statens skattkista nu bågnar av tillfälligt höga inbetalningar av reavinstskatt och bolagsskatt till följd av
högkonjunkturen, den starka börsutvecklingen och pristutvecklingen på fastighetsmarknaden. Detta får inte tas till intäkt för nya, dyra utgiftsreformer, utan bör samlas i ladorna till den dag då konjunkturen
viker.

Länk till ESV:s statistik:
http://webapp.esv.se/utdata/MFP/rgWebMFPUtg2006.html


För mer information:

Mats Odell
ekonomisk-politisk talesman
070-530 42 47

Niclas Thorselius
pressekreterare
076-527 25 70

www.kristdemokraterna.se