Linköpings kommun

Nudging - att puffa för hållbar livsstil i Linköping

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 13:48 CEST

Under 2016 kommer Linköpings kommun att arbeta med ett pilotprojekt kring hållbar livsstil i några utvalda kvarter i Lambohov. Projektet är en del av ett större projekt om hållbara städer. Här kommer vi att fokusera på hur helt vanliga invånare kan göra enklare val i vardagen för att öka andelen hållbara transporter och minska energiförbrukningen. Metoden som används kallas nudging.

Anledningen till projektet är att Linköpings kommun antagit målet att vara CO2-neutralt till 2025. För att uppnå målet krävs rejält minskade utsläpp både i den egna organisationen och bland boende i Linköpings kommun.

I Delegationen för Hållbara städer har kommunen beviljats stöd för ett projekt för att utveckla metoder för minskad klimatpåverkan. En del i projektet syftar till att ta fram metoder för att kommunicera klimatsmart livsstil, det är den delen vi fokuserar på i projektet Hållbara kvarteren i Lambohov*. Fokusområden är energi, transporter och hållbar livsstil. För att höra vilket intresse de boende i området har i ämnet hållbar livsstil har vi varit ute och samlat in förslag och idéer för att därefter utforma ett antal erbjudanden och utmaningar.

Några exempel är att erbjuda naturguidningar i närområdet för att se om människors motivation att agera och leva hållbart stärks genom samhörighet med naturen. Vi ger även möjlighet att prova på kollektivtrafik och elcyklar för att uppmuntra till ett mer hållbart resande. De boende i området efterfrågade också information om solel och ikväll erbjuds denna vecka solrunda under ledning av Jan Israelsson för att ge en inblick i hur man blir sin egen energiproducent, tisdag 26 april drar vi igång ett stadsodlingsprojekt och onsdag den 27 april kl 18 föreläser författarna Lisa Bjärbo och Sara Ask om vegetarisk mat vid Islandets förskola i Lambohov.

Genom dessa aktiviteter där vi använder nudging-metoder följer vi upp, utvärderar och skapar en verktygslåda vi kan använda i nybyggda stadsdelar. Nudging innebär att via kunskap om vad som påverkar våra beteenden få oss människor att göra hållbara val utan att ta bort eller begränsa alternativen.

Vi samarbetar med det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden kring energianvändning, avfalls- och energibolaget Tekniska verken inom återvinning samt Östgötatrafiken kring hållbart resande.

Följande gator ingår i projektet:

  • Hemmansgatan
  • Utsädesgatan
  • Mantalsgatan
  • Frögatan
  • Spannmålsgatan
  • Lagfartsgatan
  • Oljeväxtgatan

För mer info kontakta projektledaren Niclas Alsö, 013-20 53 49, eller gå in på länken nedan.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.