Medivir AB

Nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare 204937 (MIV-210) presenterades på GlaxoSmithKlines F & U-dag

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 09:37 CET

I maj 2003 tecknade GlaxoSmithKline (GSK) och Medivir ett avtal om MIV-
210, en nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI). GSK svarar
för läkemedelsutvecklingen och har exklusiva globala marknadsrättigheter
förutom de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige), vilka behållits av Medivir.

Substansen 204937 (MIV-210) befinner sig i fas I och är ämnat för
behandling av HIV. Data kring substansen presenterades under GSKs F & U-
dagar 3-4 december 2003. In vitro data visar att 204937 har mycket god
effekt mot ett stort antal resistenta virus. Mer information om
projektet och presentationen finns på websidan www.gsk.com.

Om Medivir
Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som
utvecklar läkemedel. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och
Cambridge, Storbritannien. Medivirs forskning är inriktad på att
utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser
som målenzym.

1996 listades Medivir på Stockholmsbörsen och sedan 1 juli 2003 noteras
bolaget på Attract40-listan.
I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros,
munsår, benskörhet, RA (reumatoid artrit), astma och MS (multipel
skleros).

Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter
avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två projekt befinner sig i
fas I och ett i fas II.
I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner
sig ett projekt, MV026048.
I optimeringsfasen finns tre projekt och i fasen för identifiering av
modellsubstans finns två projekt. I det första prekliniska steget, den
explorativa verksamheten, finns ett tiotal aktiviteter.

För information se vår hemsida www.medivir.se

För ytterligare information kontakta:
Medivir
Rein Piir, Finansdirektör/IR
Tel 08-5468 3100 eller 0708 53 72 92