Morphic Technologies

Nutek beviljar 12 miljoner till Morphic-koncernen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 15:04 CET

Morphic-koncernen har beviljats drygt 12 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd av Nutek för expansion inom vind- och vattenkraft. Den inledda expansionen omfattar investeringar om totalt 117 miljoner kronor i utökad produktionskapacitet.

För att nå koncernens tillväxtmål, pågår investeringar inom vindkraft och bränsleceller om totalt 117 miljoner kronor. Morphic har nu beviljats regionalt investeringsstöd från Nutek i syfte att stödja Morphics pågående expansion inom förnyelsebar energiteknik.

Det största investeringsstödet har beviljats Morphics dotterbolag DynaWind AB på 7,7 miljoner kronor. DynaWind planerar investeringar i en ny produktionsanläggning för tillverkning av torn till vindkraftverk.

Dotterbolaget Cell Impact har beviljats investeringsstöd på 3,7 miljoner kronor för investeringar i produktionsmaskiner för masstillverkning av flödesplattor till bränsleceller.

Idag har koncernen ca 100 heltidsanställda och efter genomförda investeringar förväntas antalet anställda uppgå till det dubbla.


Johannes Falk, Informationschef Morphic Technologies AB
tel 0586 – 673 93, johannes.falk@morphic.se


Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som erbjuder energisystem baserade på förnyelsebar elproduktion samt resurssnål teknik för produktion av komponenter i stora serier. Verksamheten bedrivs i Karlskoga, Filipstad och Göteborg. Bolagets B-aktie är ansluten till Stockholmsbörsens handelsplats First North. Mer information om bolaget finns på www.morphic.se.