NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Nutek offentliggör ”Fakta om svensk turism”

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:17 CET

Idag offentliggör Nutek 2006 års upplaga av Fakta om svensk turism. Nutek ansvarar sedan årsskiftet för den officiella turiststatistiken. Publikationen redovisar utvecklingen för turismen och turistnäringen i Sverige ur ett stort antal olika perspektiv, bland annat ekonomiska, regionala och sysselsättningsmässiga.

Sysselsättningen inom turistnäringen har ökat med över 24 procent de senaste tio åren och bidrog med över 127 000 helårsarbeten under 2004. Turistnäringens omsättning var 172 miljarder kronor och genererade 48,5 miljarder kronor i exportintäkter under 2004.

– Vi känner ofta att turistnäringen är underfokuserad i jämförelse med andra näringar, samtidigt som turistnäringen är en av de tjänstenäringar som kommer att kunna bidra med både sysselsättning och tillväxt i Sverige. Vi måste ge näringen goda förutsättningar att fortsätta växa och undvika hinder som bromsar utvecklingen, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson.

Fakta om svensk turism finns att hämta på www.nutek.se/turistnaringen och kommer att finnas i pressrummet på TUR-mässan i Göteborg. Fakta om svensk turism publiceras också på engelska under våren 2006.

För mer information kontakta:
Dennis Bederoff, turistnäringsfrågor, 08-681 91 42, 070-567 41 90
Peter Terpstra, analytiker turism, 08-681 92 31, 070-723 28 11


NUTEK stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet. Nutek ska inom sitt turistfrämjandeuppdrag utveckla näringspolitiska insatser inom turistnäringen genom kunskapsbildning, kvalitetsutveckling och samverkan. En viktig uppgift är att ta fram och sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Nutek är ansvarig för Sveriges officiella turiststatistik.