Länsstyrelsen i Södermanlands län

NUTEK:s generaldirektör besöker landshövdingen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 19:12 CEST

Landshövding Bo Holmberg har bjudit in NUTEK:s generaldirektör Kjell Jansson till samtal på Residenset i Nyköping onsdagen den 13 oktober.
- Jag vill passa på tillfället att lyfta fram det positiva utvecklingsarbete som pågår i vårt län, säger Bo Holmberg

Det är första gången Kjell Jansson besöker Länsstyrelsen som generaldirektör för NUTEK, Verket för näringslivsutveckling. Han började sitt nya arbete i maj.
- Jag vill fortsätta den dialog som vi redan tidigare haft med NUTEK, fortsätter Bo Holmberg. Mycket av det arbete som bedrivs här i länet har väckt intresse på NUTEK.

Bo Holmberg framhåller bl a det uppmärksammade klusterarbetet med fokus på biotech, mat och hästnäring. Södermanlands län har också uppmärksammats för det framgångsrika arbetet med resurscentra för kvinnor. Det har medfört att det nationella pilotprojektet ”På lika villkor”
genomförs i vårt län med hjälp av pengar från NUTEK.

- Naturligtvis kommer Kjell Jansson att få en rapportering av nuläget inom de områdena. Jag kommer också att lyfta fram Länsstyrelsens arbete för en hållbar utveckling. Vi har ställt om organisationen på ett unikt sätt genom att tillsätta tre utvecklingsråd, som har till uppgift att bevaka att tillväxten i länet sker på ett hållbart sätt med avseende på den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen.

Massmedia får tillfälle till fotografering i samband med en inledande kaffestund kl 10.00 på Länsstyrelsen.
Kaffestunden äger rum tillsammans med Årets Nybyggare, som tar emot utmärkelsen omedelbart innan NUTEK-mötet. (Se separat pressmeddelande som skickas idag.)

Kontaktperson
Leif Byman 0155 – 26 40 99 070 – 546 51 86
Peter Eklund 0155 – 26 40 21 070 – 275 01 68
Mats Häggblom 0155 – 26 40 24