NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Nutek satsar 60 miljoner på produktutveckling i småföretag

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:03 CET

Småföretag som vill stärka sin konkurrenskraft kan söka finansiellt stöd från Nutek för att utveckla en vara eller tjänst så att den skapar affärsnytta. Programsatsningen omfattar ca 60 miljoner kronor.

Stöd ges till produktutveckling för inköp av externa tjänster som exempelvis kan omfatta design, investeringar i prototyper, utbildningsinsatser eller utveckling av företagens produktionsprocess i samband med produktutveckling. Under 2005 och 2006 fick 607 företag finansiellt stöd från programmet för att stärka sin konkurrenskraft. Andelen kvinnor som fått medel från programmet har ökat men en majoritet av stödmottagarna är fortfarande män.

- Programmet ger små företag en möjlighet att stärka sin konkurrenskraft. Nutek hoppas att fler företag som drivs av kvinnor och personer med invandrarbakgrund söker medel i år, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson.

Bakgrunden till programmet är regeringens beslut i oktober 2004 om särskilda insatser för produktutveckling i småföretag. Nutek fördelar det finansiella stödet med hjälp av ett nätverk av aktörer så kallade partnerskap med inriktning mot företags- och produktutveckling.

Läs mer på www.nutek.se/pu där även kontaktuppgifter finns till vilka ansökan skickas.

För mer information kontakta:
Karin Rydén, Nutek, 08-681 65 83