Norrköpings kommun

Nuvarande konstgräs det bästa

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 11:03 CET

Kultur- och fritidskontoret i Norrköping är nu klara med sin utredning av hälso- och miljöaspekter gällande val av material i konstgräs. Idag presenteras resultatet av utredningen och valet av material till kultur- och fritidsnämnden.

Kontoret har tagit reda på vad forskningen säger kring hälso- och miljökonsekvenser av olika konstgräs. Genomgången av aktuell forskning och kunskap visar att det enda material där hälsoeffekter är belysta, är så kallat SBR-granulat. Dessa undersökningar påvisar inga hälsoeffekter på människor. Tillgänglig forskning visar också att övriga material på marknaden inte innehåller färre ämnen som kan ha påverkan på hälsan. Eftersom SBR är ett återvunnet material har det också minst miljöpåverkan avseende energiförbrukning och klimat.

Kultur- och fritidskontoret, som har beslutsmandat gällande vilken sorts konstgräs som ska användas, har därför dragit slutsatsen att kommunen ska fortsätta att använda sig av SBR-granulat. Nästa konstgräsplan där detta anläggs blir Ektorp.

-Det är bra att hälso- och miljöaspekterna av materialen nu har blivit ordentligt utredda och att kontoret har kunnat fatta ett väl underbyggt beslut. Mot bakgrund av de resultat som har redovisats känner jag ingen oro för vare sig våra barns och ungdomars hälsa eller miljön, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Olle Vikmång (S).

- Nu behöver vi snabbt komma igång med anläggandet av konstgräsplanen i Ektorp, som på grund av osäkerheten kring materialvalet dragit ut långt på tiden, säger Eva Jerhammar, fritidsintendent. Vi räknar med att ha planen klar under 2016.

Extern länk: Systemanalys av konstgräsplaner: Miljö- och kostnadsaspekter

Upplysningar:
Eva Jerhammar
Titel: fritidsintendent
Telefon: 0730-20 19 11

Olle Vikmång (S)
Titel: kultur- och fritidsnämndens ordförande
Telefon: 070-687 15 38

___________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!