Justitiedepartementet

Ny åklagarorganisation för effektivare lagföring

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:39 CEST

Myndigheterna inom åklagarorganisationen, den centrala förvaltningsmyndigheten Riksåklagaren och de sex regionala åklagarmyndigheterna, avvecklas och bildar en ny myndighet, från och med den 1 januari 2005. Detta är innehållet i en proposition som regeringen idag beslutat om att överlämna till riksdagen.

Syftet att samla åklagarorganisationen inom en myndighet är att förstärka det operativa åklagararbetet genom att bland annat minska de administrativa kostnaderna för organisationen samt att förbättra verksamheten för rättslig utveckling och uppföljning. Det övergripande syftet är att skapa en organisation för en effektiv och rättssäker lagföring.

Ekobrottsmyndigheten kommer även i fortsättningen att vara en självständig åklagarmyndighet inom åklagarväsendet.

- Den nya åklagarmyndigheten ger bättre förutsättningar för ett effektivt arbete, säger justitieminister Thomas Bodström.

Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Charlotta Riberdahl
hovrättsassessor
08- 405 47 39