Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Brasilia

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:53 CET

Regeringen har i dag utsett ambassadören Margareta Winberg till
sändebud i Brasilia, Brasilien.

Margareta Winberg tjänstgör för närvarande på Amerikaenheten i
Utrikesdepartementet. Hon kommer att bli Sveriges första kvinnliga
ambassadör i Brasilien. Dessförinnan var hon vice statsminister och
minister med ansvar för jämställdhetspolitik. Hon har tidigare varit
jordbruksminister och arbetsmarknadsminister samt ordförande för
Socialdemokratiska kvinnoförbundet.

Arja Aschan
Departementsråd
08-405 31 48

Tobias Nilsson
Redaktör
08-405 57 80