Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Colombo

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:08 CET

Regeringen har idag utsett ambassadör Börje Mattsson till sändebud i Colombo, Sri Lanka.

Börje Mattsson arbetar för närvarande som gruppchef på Enheten Migrations- och Asylpolitik. Han har tidigare varit Sveriges sändebud i Dhaka samt Chargé d'Affaires i Colombo. Han har även tjänstgjort på UD:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete samt på Asien- och Oceanienenheten.

Börje Mattsson tillträder i Colombo i mars 2007.Kontakt:
Arja Aschan
Departementsråd
08-405 31 48
arja.aschan@foreign.ministry.se

UD:s presstjänst
dagtid
08-405 57 30-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Sri Lanka (http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/14505)