Landstinget Sörmland

Ny ambulansstation vid Mälarsjukhuset

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 11:06 CEST

En ny ambulansstation har helt nyligen tagits i drift i Eskilstuna. Den är belägen vid Sveavägen i anslutning till Mälarsjukhuset, och ersätter den station som sedan 1972 funnits i parkeringsgaragets bottenplan.

Den nya stationen består dels av en nybyggd vagnhall med plats för 6 ambulanser, service och tvätt, dels av lokaler för administration, personalutrymmen m.m. i angränsande hus E35. Den totala investeringskostnaden för ny- och ombyggnation är beräknad till ca 14.5 miljoner kronor, och medicinska stationschefschefen
Päivi Havlund-Rozenbachs är mycket nöjd med resultatet:

- Under de drygt 30 år som gått sedan den gamla stationen byggdes har ambulanssjukvården utvecklats från en ren transportorganisation till att idag vara första länken i en behandlingskedja med dramatiskt utökade möjligheter att redan i ett tidigt skede utföra kvalificerad sjukvård. Med de nya, och för dagens verksamhet anpassade lokalerna, har vi nu fått betydligt bättre möjligheter för både den dagliga verksamheten och för fortsätt utveckling.

Med anledning av ovanstående inbjuder Ambulanssjukvården till en enkel ceremoni med invigning och visning av den nya stationen. Invigningen förrättas av ordföranden i Nordvästra hälso- och sjukvårdsnämnden landstingsrådet Ulrika Ernving.

Tid:Onsdagen den 6 oktober 2004 kl 14.00

Plats:Nya ambulansstationen vid Mälarsjukhuset, ingång från
baksidan av det hus (E 35) som ligger utmed Sveavägen.

Representanter för media hälsas välkomna att närvara.

För mer information kontakta:
Jan Toftling
Kansli- och informationschef
Nordvästra hälso- och sjukvårdsområdet
Tfn: 016-10 30 45
E-post: mailto:jan.toftling@mse.dll.se">Jan Toftling