Arbetsmarknadsverket AMV

Ny AMS-rapport - 7 av 10 får jobb efter arbetsmarknadsutbildning

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:14 CEST

71 procent av dem som under 2004 fullföljde en arbetsmarknadsutbildning hade ett arbete sex månader efter avslutad utbildning. Det visar en ny rapport från AMS. Uppgifterna bygger på en enkätundersökning av alla deltagare som slutade under andra kvartalet 2004.

– Rapporten bekräftar vår uppfattning att kvaliteten i arbetsmarknadsutbildningen förbättrats väsentligt under de senaste åren, säger AMS-chefen Bo Bylund. Det är positivt att så många av deltagarna anser att de verkligen haft nytta av utbildningen och fått ett arbete inom eller nära det område som de utbildats för.

Förbättring sedan föregående år
Träffsäkerheten var tre procentenheter högre än föregående år, det vill säga 89 procent av deltagarna fick arbete inom det område som arbetsmarknadsutbildningen avsåg. 85 procent svarade att utbildningen haft betydelse för att de skulle få nuvarande anställning och 82 procent ansåg att de haft nytta av utbildningen i sitt jobb.

88 procent av deltagarna under 2004 fullföljde sin yrkesinriktade utbildning. Hälften av dem som avbröt en utbildning gjorde det eftersom de fått arbete. 71 procent av deltagarna som fullföljde hade ett jobb efter sex månader efter avslutad utbildning. Det är en förbättring med sex procentenheter sedan året innan.

Tim- och tidsbegränsade anställningar vanligt
40 procent av dem som fått jobb har fått tillsvidareanställning medan 35 procent fått tidsbegränsad anställning och 20 procent timanställning. 69 procent arbetade heltid och resterande 31 procent deltid. Det är betydligt fler kvinnor än män som arbetar deltid. Det kan bland annat förklaras av att många kvinnor fått arbete inom vården, där deltidsarbete är vanligt.

– - Självklart är det inte bra om alltför många får tim- eller tidsbegränsade anställningar, säger Bo Bylund. Det är en svår fråga men genom samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden hoppas vi kunna nå fler heltidsanställningar.

Faktaruta arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få ett arbete samt att underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. Utbildningen är yrkesinriktad och ges i första hand av enskilda utbildningsföretag men ibland även inom ramen för det reguljära utbildningssystemet. Under senare år har utbildningar inom tillverkningsindustri, vård, service och transport dominerat. Jobbsökarkurser räknas inte som arbetsmarknadsutbildning
För kommentarer: Presskontakt: Information:
Eva Plogeus Lise-Lott Alsenius Farhad Abdi

070-699 5920 070-219 27 67 08-586 064 81


Rapporten finns att läsa på www.ams.se.