Corporate Classifieds (Bolagsplatsen.se, Lokaler.nu, Hyresdata.se)

Ny annonsportal hjälper småföretag hitta nya ägare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:29 CET

I dag lanserar Bolagsplatsen sin nya annonsplats för köp och försäljning av små- och medelstora företag på www.bolagsplatsen.se. Redan från starten är Bolagsplatsen Sveriges kvalitativt största annonsplats för köp och försäljning av företag, med nästan 600 företagare, entreprenörer och investerare som annonsörer.

Bolagsplatsens främsta mål är att hjälpa företagare att hitta bra köpare till deras företag när de ska sälja. I dag läggs många företag ner för att ägarna inte hittar rätt köpare. I en rapport från företagarna, ”Vem vill ta över?”, räknar så många som 35 % av de tillfrågade med att de kommer att ha svårt att hitta en efterträdare. Därtill läggs många företag ner en kort tid efter att de bytt ägare. Genom att Bolagsplatsen samlar annonsmarknaden för företagsöverlåtelser till ett och samma ställe kan säljare lättare hitta köpare och dessutom rätt köpare.

”Det är stora privatekonomiska och samhällsekonomiska värden som går förlorade genom att företag läggs ner för att företagaren inte hittar en köpare eller hittar fel köpare” säger Lars-Olof Bäckman, Styrelseordförande för Bolagsplatsen. ”De samhällsekonomiska värdena kan räknas i både förlorade arbetstillfällen och förlorade inkomster för Sverige.”

Enligt rapporten ”Generationsskiften i företag” från Nutek beräknas dessa förluster till cirka 2 miljarder kronor per år. Likaså visar en rapport från revisionsjätten Grant Thornton att endast 17 % av familjeföretagen kommer att tas över av nästa generation. Att allt färre företag tas över inom familjen pekar ytterligare på behovet av en väl fungerande marknadsplats. När företagaren inte längre kan hitta sin efterträdare inom familjen behöver denne nya kanaler för att hitta en ny ägare.

”Vi är övertygade om att Bolagsplatsen kommer att leda till ett ökat antal bolagstransaktioner genom att företagare får upp ögonen för att de sitter på en tillgång som någon annan kan vara intresserad av” säger Patrik Rosén, en av grundarna av Bolagsplatsen. ”Flera av våra annonsörer i dag säger att de annonserar för att se om det finns ett intresse för deras företag.”

”Ett viktigt led i att hjälpa våra kunder att hitta köpare är att allt fler, kanske fram för allt unga, ser möjligheten att inte bara välja anställning eller att starta ett nytt företag. Ett alldeles ypperligt alternativ är ju att köpa ett företag som redan finns och utveckla det vidare. Det är en stor aha-upplevelse att se hur många spännande företag det finns i Sverige”, säger Fredrik Salén, VD för Bolagsplatsen. ”I Sverige har vi mycket fokus på att få fram nya företag men vi tycks inte vårda de vi har.”


För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Salén, VD, 0736-33 27 90, fredrik.salen@bolagsplatsen.se
Lars-Olof Bäckman, styrelseordförande, 0708-57 57 75, lars-olof.backman@telia.com

Om Bolagsplatsen

Bolagsplatsen lanserades sommaren 2006. Bolagsplatsen skall vara den självklara marknadsplatsen för köpare och säljare av företag och den naturliga mötesplatsen mellan kapitalsökande verksamheter samt aktörer som vill investera.


Källor

Vem vill ta över? – De företagsamma 40-talisterna går snart i pension (Företagarna, juli 2003, uppdaterad mars 2005)

Generationsskiften i företag – en problemanalys (Nutek, 2002)

Grant Thornton rapporten (Grant Thornton, 2005)