Umeå kommun

Ny ansökan om miljöhuvudstad

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 15:36 CEST

Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat att Umeå kommun ska ansöka om utmärkelsen ”Europas miljöhuvudstad” för 2018. Utveckling av partnerskap och samverkan samt andra åtgärder kan leda till tredje gången gillt för kommunen.

För både 2016 och 2017 kom Umeå till final i utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. För 2017 vann Essen tack vare en högre teknisk ranking och en omvandling från en industristad till en grönare stad. De senaste städerna som vunnit utmärkelsen (Bristol 2015, Ljubljana 2016, Essen 2017) har alla sökt 3–4 gånger innan de vunnit.

Utveckla partnerskap
En analys visar att det finns en stor chans att vinna utmärkelsen för 2018 genom förbättringar av vissa delar av ansökan. Partnerskap och samverkan i Umeå ska beskrivas bättre samt utvecklas, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Bedömningen är att oavsett om Umeå får utmärkelsen eller inte finns det många långsiktiga fördelar med att utveckla partnerskap, samverkan och nätverksbyggande, som kan leda till både bättre miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter för Umeå.

Budgetfråga
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att reservera 200 000 kr för 2016 till arbetet med ansökan. Om Umeå kommun vinner, hanteras ärendet vid behandlingen av budgeten.
Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att ansöka.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se