FORES

Ny antologi om lyckad invandring

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:00 CEST

I en ny antologi utgiven av tankesmedjan FORES skriver tio svenska forskare om hur man lyckas med invandring. Boken Lyckad invandring framhåller bland annat lyckat flyktingmottagande, invandrarföretagens betydelse för jobben samt invandringens positiva effekt för exporten och för invandrarnas hemländer.

Antologin Lyckad invandring tar sin utgångspunkt i att för varje berättelse om hur invandringen misslyckas finns det åtminstone en berättelse om hur invandringen lyckats. Tankesmedjan FORES har tagit hjälp av tio av de främsta svenska forskarna på området, bland andra Benny Carlson, Jan Ekberg och Eskil Wadensjö, för att visa på vilka fördelar invandringen för med sig.

- Vi glömmer bort de många exemplen på hur lyckad invandringen kan vara, både i Sverige och utomlands. I boken finns exempel på allt från invandrarföretagande som ger jobb till flyktingmottagande som blivit en succé, säger FORES VD Martin Ådahl som redigerat boken.

- Forskning visar att invandringen stärker tillväxten och skapar fler jobb. Men detta budskap har svårt att bryta igenom den problemfokuserade debatten, framhåller Ådahl.

I boken samlas vad experterna vet om möjligheter och goda föredömen. Kapitlen behandlar allt från mottagande av flyktingar till invandringens effekter på invandrarens ursprungsland.

Benny Carlson pekar i kapitlet Somalier i Minneapolis och andra goda historier på hur skilda framgångar invandrade somalier nått, beroende på om de flyttat till Sverige eller USA. I Minneapolis är nära 60 procent av somalierna i sysselsättning, i Sverige knappa 30 procent.

Jan Ekberg visar i Ankomstortens betydelse. Om regionala skillnader i invandrares sysselsättning på liknande fenomen för de bosnier som kom till Malmö respektive västra Småland 1993 och 1994. I Malmö hade 37 procent av bosnierna arbete fem år efter ankomst, i västra Småland var siffran 90 procent.

Gemensamt för dessa båda exempel är att de pekar mot att det är mottagningen av invandrare som kan vara ett problem – inte invandringen som sådan.

Andreas Hatzigeorgiou visar på vilken viktig roll invandringen har för Sveriges exportindustri, en ökad invandring med 10 procent från ett enskilt land innebär en ökad export till samma land med 6 procent. Martin Klinthäll och Susanne Urban berättar om hur invandrares företagande spelar en nyckelroll på den svenska arbetsmarknaden, företagare med utländsk bakgrund anställer i genomsnitt fler personer än företag med svensk bakgrund.

Boken lanseras idag vid ett frukostseminarium i Stockholm, där migrationsminister Tobias Billström (M) och Miljöpartiet ekonomiskpolitiska talesperson Mikaela Valtersson deltar, och ett kvällsseminarium i Malmö där Socialdemokraternas integrationspolitiske talesperson Luciano Astudillo och oppositionsråd Anja Sonesson (M) diskuterar  om politiker tillräckligt fokuserar på den lyckade invandringen.

Studien finns att läsa och beställa på www.fores.se

Kontakt:

Martin Ådahl, VD FORES

0730 88 52 61

martin.adahl@fores.se

 

Clara Sandelind, migrationssamordnare FORES

0730 88 52 62

clara.sandelind

Bifogade filer

PDF-dokument