Business Region Göteborg

Ny app för dig som vill köpa matrester

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 11:00 CEST

Pressinbjudan 6 oktober:

En app som låter dig köpa matrester, restaurangmenyer som visar miljöpåverkan från det du äter och en global tjänst som ger dig tillgång till cykel. Det är några av idéerna i tävlingen om hur göteborgaren kan konsumera med minskad miljöpåverkan.

Det blev stort internationellt intresse när Göteborg utlyste innovationstävling för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Under Open Innovation Day 6 oktober presenteras de elva mest innovativa lösningarna som kommit in under den utlysning som Business Region Göteborg och Göteborgs Stad har gjort tillsammans med Climate-KIC och Johanneberg Science Park.

Utlysningen, som gick ut internationellt, fick respons från åtta olika länder och ledde till 37 ansökningar. Gemensamt för samtliga idéer är att de syftar till att bidra till att minska konsumtionens klimatpåverkan.

Idéerna som kommit in sträcker sig från solceller på tak och kampanjer som stöttar användning av elcykel till plattformar för att dela kompetens. Andra tävlingsidéer är matbutik på nätet som slopar plastförpackningar och råd om hur man minskar egen påverkan på växthusgasutsläpp.

Bidragen i innovationstävlingen får direkt feedback från en panel med representanter från Göteborgs Stad, GU Ventures och Climate-KIC. Det sker inför publik bestående av intressenter, representanter från staden och potentiella finansiärer.

Chalmers Ventures, som är regional partner för Climate-KIC avseende grönt entreprenörskap, är på plats för att bevaka idéer att eventuellt gå vidare med.

- Open Innovation Day är ett spännande forum för att möta innovatörer och entreprenörer, såväl som potentiella användare och kunder inom stad och näringsliv. Allt med fokus på smartare och mer hållbar konsumtion, säger Håkan Axelsson, Chalmers Ventures.


Välkommen att vara med på Open Innovation Day

Datum: torsdagen den 6 oktober

Plats: Burgårdens Utbildningscentrum, Skånegatan 20, Lokal Aniara

Tid: kl 09:00-16:00

Kontaktperson; Lars Bern, Ansvarig Innovationsutveckling, Business Region Göteborg,

Telefon: 031-367 61 24

Mejl: lars.bern@businessregion.se


Bidragen som pitchar

I utlysningen efterfrågades innovationer som kan lösa följande fyra utmaningar och här är de bidrag som har gått vidare i respektive kategori;

1. Underlätta att göra klimatsmarta köp

ClimateSaver, Sverige – en app som via råd och utmaningar hjälper invånare att minska sitt växthusgasutsläpp

Sunmapper, Danmark – en interaktiv karta som visar solpanelers potential på befintliga hustak

Ducky, Norge – en nätbaserad plattform för engagemang, som är designad för att kvantifiera, visualisera och kommunicera vad dagliga aktiviteter har för klimatpåverkan.


2. Öka möjligheter för cirkulär och delad ekonomi – Återanvänd/Dela/Laga/Designa om/Återvinn

NullMull, Tyskland – en matbutik på nätet, som ser till att matproducenter inte har plastförpackningar och att konsumenten får hemleverans via cykel eller annat miljövänligt sätt

Too Good To Go, Danmark/Norge – en app som låter användare köpa matrester från kaféer, hotell och restauranger

iHOW, Norge – en plattform, likt ett AirBnB, fast för att dela och släppa lös invånarnas kompetens


3. Effektivisera användningen av transporter och material

Shared Grocery Shopping, Sverige – ett system som kombinerar tjänsterna att dela transport, handla mat och att utföra tjänster för andra

Pendela, Sverige – en unik och innovativ kampanj som uppmuntrar och stöttar pendling via elcykel.


4. Öka möjligheter för hållbar fritid

Cyclodeo, Frankrike – HD-videos och material inspelat och sett ur en cyklists perspektiv, som kopplas till interaktiv karta

Donkey Republic, Danmark – en global tjänst, som genom några få klick på telefonen, låter användaren få tillgång till en cykel

Carbon Cloud, Sverige – ett webverktyg som hjälper restauranger att på ett enkelt sätt klimatberäkna sina menyer och kommunicera detta till sina gäster genom en pedagogisk och inspirerande klimatmärkning


Mer information

Vill du veta mer om hur utlysningen gick till inför Open Innovation Day: http://www.businessregion.se/sv/na-ut-med-din-hallbara-ide-tjanst-eller-produkt

Den europeiska organisationen EIT (European Institute of Innovation and Technology), samordnar ett stort klimat- och innovationssamarbete, Climate-KIC där KIC står för Knowledge & Innovation Community. Vill du veta mer om EUs största klimatinnovationsinitiativ, Climate-KIC? http://www.climate-kic.org/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.