Linköpings kommun

​Ny app ska förbättra livskvaliteten för äldre

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2017 08:00 CEST

En ny app ska göra det möjligt att samla personliga levnadsberättelser för varje enskild individ inom äldreomsorgen. Syftet är att skapa en ännu bättre individanpassad omsorg, där levnadsberättelsen ska ge förutsättningar för goda samtal och meningsfulla aktiviteter för de äldre.

Ett av äldrenämndens mål är att verksamheten ska präglas av kvalitet och utveckling. E-hälsa innebär en rad nya möjligheter för att skapa mening och höja individens livskvalitet. Personer som flyttar in på särskilt boende ska ges möjlighet att få sitt liv beskrivet i den digitala appen, vilket i sin tur kommer leda till att både personal och närstående samt den äldre själv får ett bättre stöd i vardagen.

– Nu tar vi stora kliv framåt inom e-hälsa. Vi behöver ta vara på den nya teknikens möjligheter till att ge äldre ett bättre liv. Med den här appen kan vi se till att exempelvis personer med demensproblematik kan påminnas om sin favoritmusik, stimulera deras minne genom att titta på gamla semesterbilder och underlätta att berättelsen om deras liv förs över till deras barnbarn eller barnbarnsbarn när de själva kanske är mer oförmögna att berätta om det. Nu kommer det att vara en naturlig del i det dagliga arbetet och det kommer innebära ökad livskvalitet för den äldre, säger Mikael Sanfridson (S), äldrenämndens ordförande.

I ett professionellt bemötande med den enskilde och närstående kan omsorgspersonalen bekräfta och vägleda till minnen som personen beskrivit i levnadsberättelsen. Syftet är att levnadsberättelsen ska ge förutsättningar för det goda samtalet och leda till ännu mer meningsfulla aktiviteter.

I den digitala versionen av levnadsberättelsen (appen) finns möjlighet att lägga in bilder, filmer, musik och texter digitalt. Appen kommer att finnas tillgänglig i det dagliga arbetet och underlätta valet av aktiviteter.

En framgångsfaktor för god vård och omsorg är ett personcentrerat arbetssätt, levnadsberättelsen är en del i det sammanhanget. Appen som möjliggör en digital levnadsberättelse har utvecklats tillsammans med Linköpingsföretaget Indentive. Initiativtagarna är Lärcenter för god demensvård och Vardaga samt omsorgskontoret. Appen kommer att lanseras under hösten 2017 och det nya arbetssättet kommer att provas i ett par verksamheter för att sedan spridas till alla särskilda boenden i kommunen.

För mer information, kontakta: Mikael Sanfridson, äldrenämndens ordförande, telefon: 072-240 08 24 eller John Fristedt, IT-utvecklingschef omsorgskontoret, telefon: 072-528 93 89.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.