Konsultbolag1 AB

Ny app som stödjer ökad IT-kvalitet från Konsultbolag1

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 13:55 CET

Efter förra veckans smyglansering på SAST (Swedish Association of Software Testers) Stockholm introducerar i dag Konsultbolag1 mobilappen KB1online. Appen vänder sig till alla företag, organisationer och individer som vill skapa högre IT-kvalitet genom struktur och återanvändning. Innehållet är ett omfattande uppslagsverk och stöd för alla som jobbar med kravhantering och test inom IT.

”KB1online är en sammanhängande process för verksamhetsanalys, kravhantering och test. Processen är byggd på bästa användning av gällande teori och vår samlade erfarenhet inom Konsultbolag1. Utvecklingen av KB1online bedrivs agilt av medarbetare på bolaget. Kontinuerligt fyller vi på med de erfarenheter vi gör i uppdrag, via våra kurser och i dialog med våra användare. Denna utveckling kommer alltså dig tillgodo som användare av KB1online.” säger Siv Carlsson som ansvarar för Metodutveckling & Kvalitet på Konsultbolag1.

Appen är en öppen mobilversion av den befintliga tjänsten KB1online, ett bredare verktyg som är internetbaserat och kräver en inloggning. Processbeskrivningar, aktivitetsplaner, begreppsförklaringar och nedladdningsbara mallar är exempel på innehåll och funktioner i verktyget. Att lansera tjänsten som mobilapp gör det möjligt för användarna att ständigt ha tillgång till sitt stöd för ökad IT-kvalitet.

”Att följa en väl utformad och implementerad process ökar sannolikheten avsevärt för ett framgångsrikt kravhanterings- och testarbete. Detta gäller i våra kunders verksamhet och det gäller för oss som konsulter för att vi snabbt skall bli effektiva i våra uppdrag. I syfte att slippa uppfinna hjulet om och om igen så har vi valt att tillsammans skapa KB1online för att användas av våra konsulter, i våra kurser, av våra kunder och nu även av alla som behöver. Vi vill inte bli ett bolag som utvecklar produkter – vi vill hellre skapa interaktion och dialog med alla användare och göra KB1online till en alltmer gemensam angelägenhet.” Anders Barnå, VD, Konsultbolag1.

Appen KB1online är kostnadsfri och tillgänglig på svenska och engelska för iPhone, iPad och mobila enheter med operativsystem Android.

Om KB1online

KB1online är sedan 2011 ett omfattande referensverk byggd på en paketering av Konsultbolag1s samlade kompetens och erfarenhet inom kravhantering och test. Verktyget innehåller allt från övergripande processbeskrivningar till detaljerade aktivitetsbeskrivningar. KB1online innehåller bla:

·  Bibliotek : som ett stöd för egen verksamhetsutveckling finns dokumentmallar, lathundar, checklistor och länktips till läsvärda artiklar samlade här.

·  Processer: i krav-, test- och verksamhetsprocesserna finns svar på frågor om hur, när, varför och i vilken ordning aktiviteter ska göras.

·  Begrepp: här ingår en krav- och testrelaterade begreppslista samt definitioner för olika roller inom kvalitetssäkring.

Innehållet i KB1online är användbart i både agila och mer traditionella utvecklingssammanhang. För tillgång till den webbaserade fullversionen av KB1online kontaktas Konsultbolag1.


Konsultbolag1 skapar affärsnytta genom effektiv kravhantering och test. Från att bygga upp kundens egen förmåga till att genomföra under helhetsansvar. Valet är kundens.

Konsultbolag1 har funnits sedan 2001 och hela tiden varit fokuserad på kravhantering och test. Bolaget är i tillväxt, idag runt 90 medarbetare, och finns sedan tidigare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Årligen utbildar Konsultbolag1 över 1000 personer inom kravhantering och test.