Socialdepartementet

Ny arvsfondsdelegation

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 14:43 CEST

Den 1 juli 2004 ändras lagen som reglerar Allmänna arvsfonden arbete. Ändringarna innebär att Arvsfondsdelegationens stärker sin ställning som egen myndighet inom Regeringskansliet. Det innebär bland annat att Arvsfondsdelegationen ska besluta om allt stöd ur Allmänna arvsfonden oavsett beloppets storlek. Regeringen skall som tidigare ange fondens kommande inriktningen och prioriterade områden för stödfördelningen.

I syfte att skapa bättre insyn i Arvsfondsdelegationens verksamhet kommer en majoritet av delegationen att bestå av ledamöter som inte arbetar i Regeringskansliet. Ledamöterna skall ha god kunskap om barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Därigenom breddas även delegationens kompetens och omvärldskontakter.
Arvsfondsdelegationen består av sju ledamöter, varav fyra är nytillsatta ledamöter som inte arbetar inom Regeringskansliet. Dessa är Benny Marcel, avdelningschef Statens Kulturråd, Lotta Axelsson, borgarrådssekreterare Stockholms kommun, Malin Ekman Aldén, generalsekreterare Svenska Handikapporganisationernas Internationella Biståndsförening och Susann Forsberg avdelningschef Hjälpmedelsinstitutet. Ordförande i Arvsfondsdelegationen är Staffan Bengtsson, statssekreterare Socialdepartementet, vice ordförande är Johnny Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet samt ledamot Carl Leczinsky, departementsråd Socialdepartementet.


Kontakt
Gunhild Malmqvist
Ämnesråd
08-405 33 42

Charlotta Nordvall
Informatör
08-405 25 74