Konkurrensverket

Ny asfaltprocess bör ge högre böter

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 15:04 CEST

Konkurrensverket vill ha högre konkurrensskadeavgifter (böter) för asfaltkartellen. Det framgår av det anslutningsöverklagande som Konkurrensverket lämnat in till Stockholms tingsrätt.

Flertalet av de dömda företagen i asfaltkartellen hade överklagat Stockholms tingsrätts dom när överklagandetiden gick ut den 31 juli 2007. Konkurrensverket valde däremot att inte överklaga domen, men har nu lämnat in ett anslutningsöverklagade till tingsrätten. När målet nu tas upp i Marknadsdomstolen vill Konkurrensverket att konkurrensskadeavgiften höjs för NCC, Peab Asfalt, Peab Sverige och Vägverket.

– Vi har sett tingsrättens dom som en stor framgång. Vi valde därför att inte överklaga själva. När nu flera av asfaltföretagen vill få sin sak överprövad av Marknadsdomstolen väljer vi att göra ett anslutningsöverklagande, säger generaldirektör Claes Norgren.

– Konkurrensverkets viktigaste yrkande är att de utdömda konkurrensskadeavgifterna, böterna, ska höjas. Vi anser att det finns skäl för Marknadsdomstolen att göra en hårdare bedömning och att ge tydlig vägledning för fastställande av konkurrensskadeavgifter, säger Claes Norgren.

I och med att Skanska och Kvalitetsasfalt i Mellansverige har accepterat tingsrättens dom, kommer de utdömda konkurrensskadeavgifterna på 170 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor att stå fast.Fakta anslutningsöverklagande: Om någon part vill överklaga tingsrättens dom måste det ske inom tre veckor. Har ena parten överklagat domen i rätt tid får också motparten överklaga domen till Marknadsdomstolen (anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande gått ut. Om första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Marknadsdomstolens dom kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Zackari, chefsjurist, tfn 08-700 16 13
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Läs anslutningsöverklagandet på vår webbplats www.konkurrensverket.se