gynekologi.info

Ny avhandling om framfall med fokus på operation

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2009 01:32 CEST

Doktor Ann Miedel har disputerat i ämnet framfall. Disputationen skedde den 8 maj 2009 på Södersjukhuset i Stockholm, där hon är verksam. Läs vår intervju med henne på www.gynekologi.info.

Ann har tittat på vad som blir bättre om man opererar ett framfall och om något förvärras av en operation. Det är viktigt att se om symtomen kan höra till andra sjukdomar än framfall. Titeln på avhandlingen är "Pelvic organ prolapse - aspects of etiology, symptomatology and outcome after surgery".

Arbetet med avhandlingen har pågått sedan 2002 och omfattar 8 000 slumpvis utvalda kvinnor i Storstockholm i åldrarna 30 - 79 år. 5 489 kvinnor (69%) svarade på enkäten som skickades ut. Av svaren kunde man se att 454 kvinnor hade symtom av framfall. Av kvinnorna med symtom valdes sedan 206 ut för att ingå i studien. Man valde också ut 206 kvinnor ur gruppen som inte visat symtom och de representerar kontrollgruppen.

För en gynekolog är det lätt att se om en kvinna har ett litet, symtomfritt framfall. Men man berättar inte detta för kvinnor om de inte klagat på en utbuktande känsla eller något annat symtom som kan härledas till framfall. Symtomfria framfall ska inte opereras.

Läs intervjun med Ann Miedel och gå gärna i och läs hela avhandlingen på: diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-381-0/thesis.pdf.