Nordea Bank AB

Ny Baltic Rim Outlook: Går 1997-1998 i repris?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:11 CET

Estland, Lettland, Litauen och Polen hör till världens snabbast växande ekonomier. Just nu utvecklas de baltiska ekonomierna ännu snabbare än under förra rekordåret 1997. Denna gång väntas dock världsekonomin stå inför en mjuklandning, och därför kommer de baltiska länderna troligen att undgå en krasch i stil med den som skedde 1998. Fastighetsmarknaden börjar äntligen stabilisera sig och kredittillväxten har kulminerat. Därmed har åtminstone en källa till instabilitet eliminerats.

Dock finns det fortfarande potential och utrymme för betydande tillväxt.
- För Västeuropa är Baltikum och Polen morgondagens ekonomiska medelpunkt, säger Mika Erkkilä, senioranalytiker och Nordeas expert på Baltikum och Polen, och fortsätter:
- Vi behöver inte söka oss ända till Asien för att hitta tigerekonomier - de finns i vårt närmaste grannskap.

Estlands ekonomiska tillväxt mattas av nästa år till 9,5 procent, från 12 procent i år. Åtstramningarna ger effekt eftersom kredittillväxten tycks ha kulminerat. Även fastighetspriserna stabiliseras. Inflationen förblir relativt hög, vilket gör att ett EMU-medlemskap knappast blir aktuellt förrän 2009-2010.

I Lettland tyder vissa tecken på att den tvåsiffriga tillväxten är på väg att bromsas upp. Om tillväxten mattas av som förväntat förmodas detta leda till en mjuklandning även på fastighetsmarknaden. Risken kvarstår dock att tillväxten fortsätter i dagens uppskruvade takt. En stram arbetsmarknad fortsätter att driva upp lönerna och vidmakthåller inflationstrycket.

Litauen företer vissa symtom på överhettning, men trots en tillväxt på 8 procent har landet lyckats bevara det mesta av sin konkurrenskraft. Dessutom har fastighetspriserna stabiliserats, vilket gör en mjuklandning till det mest sannolika alternativet. Myndigheterna gör troligen ett nytt försök med EMU, med målet att gå med 2010. Även denna gång är framgångsutsikterna osäkra.

I Polen har både hushåll och företag det väl förspänt. En allt starkare inhemsk efterfrågan gör att ekonomin lättare kan stå emot den globala avmattning som väntas nästa år. Inflationen accelererar och lönepressen tilltar, vilket väntas resultera i en första räntehöjning. Politiken är den okända storheten.

- De baltiska ländernas EMU-medlemskap har fördröjts och det är osäkert när de tänker göra ett nytt försök. Regeringarna kan inte skjuta upp frågan i det oändliga, eftersom också detta innebär risker. Om de vill gå med inom överskådlig tid krävs det snabba beslut nu, säger Mika Erkkilä.

För ytterligare information:
Mika Erkkilä, senioranalytiker, + 358 50 56 88 294
Boo Ehlin, informationschef Sverige, +46 8 614 8464

Läs hela Baltic Rim Outlook
http://www.nordea.com/sitemod/upload/Root/www.nordea.com%20-%20uk/Productsservices/eMarkets/baltic_rim_outlook_2006_q4.pdf