Congrex Sweden

Ny barometer vill mäta effekten av våra möten på jobbet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 15:29 CET

En genomsnittlig anställd tillbringar sex veckor i ineffektiva möten under ett år. Samtidigt har möten en stor betydelse för organisationers framgång. Nu vill mötesrådgivaren Congrex lyfta mötets betydelse genom att lansera mötesbarometern Meeting Quality Index™, MQI.

Ineffektiv tid i möten kostar företag och organisationer miljontals kronor per år. Det kunde företaget 3S konstatera när man under åren 2009-2011 genomförde en mötesbarometer som undersökte hur svenska organisationer möts; tidsåtgången, upplevelsen och vilket bidrag mötet gav till organisationen. Nu vill man tillsammans med Congrex permanenta den undersökningen.

– Med detta som bakgrund har vi tillsammans med 3S tagit fram Meeting Quality Index, som skall genomföras årligen för att visa hur man kan effektivisera sina möten. MQI blir startskottet för de organisationer som förstår att möteskulturen är en av framtidens konkurrensfaktorer. Organisationer som är proffs på att mötas kommer att springa ifrån dem som inte är det, säger Lena Fletcher, vd på Congrex Sweden.

MQI startar nu i slutet av januari med ett mindre antal frågor för att snabbt etablera nuläget i svenska företag och organisationer.

– Syftet är att hjälpa organisationer att fokusera på mötet och dess betydelse. Möten behöver utvecklas löpande. MQI kommer att ge tydliga fakta och bli det underlag som krävs för att sätta in rätt åtgärder för förbättring, säger Lena Fletcher.

För mer information, kontakta:
Lena Fletcher, vd, Congrex Sweden AB
Telefon: 08 459 66 00
Mobil: 0708 136 062
Mejl: lena.fletcher@congrex.com
Webb: www.congrex.com

Congrex organiserar och ger råd inför konferenser samt administrerar mötes-, event-, rese- och logibokningar anpassade efter varje kunds särskilda behov. Vi har sedan 1982 hjälpt organisationer och företag att genomföra lyckade möten och konferenser.