Stockholms stad

Ny befolkningsprognos för Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:39 CEST

Stadens befolkning ökar med 71 000 invånare de närmaste tio åren. Ungefär hälften av befolkningsökningen kommer att bero på födelseöverskott och den andra hälften på inflyttningsöverskott, främst från utlandet. Det räknar USK, stadens utrednings- och statistikkontor, med i sin befolkningsprognos för åren 2003-2012.

I prognosen beräknas 31 000 lägenheter bli inflyttningsfärdiga under tioårsperioden. 63 000 invånare beräknas bo i dessa bostäder i slutet av år 2012. Stadsdelsområden som starkt förväntas öka sin befolkning till följd av bostadsbyggande är Katarina-Sofia, Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Kungsholmen.

Antalet barn i förskoleålder, ungdomar i gymnasie- och högskoleålder och personer i yrkesverksam ålder förväntas öka. Störst ökning förväntas i åldrarna kring pensionsåldern. De äldre över 75 år förväntas däremot bli betydligt färre.

De närmaste åren kommer folkökningen i Stockholm till största delen bero på födelseöverskott. Flyttningsöverskottet blir endast drygt 1 000 personer i år, men förväntas öka successivt under prognosperioden. Befolkningsökningen beräknas 2004 bli 5 400 personer och för perioden därefter i snitt 7 700 invånare per år.

Prognosen anger trolig utveckling. Den bygger på den faktiska befolkningen vid årsskiftet, på USK:s tolkning av stadens bostadsförsörjningsplanering och antaganden om fruktsamhet, dödlighet och flyttningar.

Prognosen redovisas i två rapporter, en rapport för staden och en rapport som redovisar framtida befolkning i stadens 130 stadsdelar.

Rapporterna redovisar bara en mindre del av informationen i prognosen. Med hjälp av USK:s områdesdatasystem (ODS) kan användare inom staden ta fram prognoser för de olika åren för stadens drygt 400 basområden fördelade på ettårsklasser.


Läs rapporten: Befolkningsprognos 2003-2012 för Stockholm (pdf, 497 kB)
http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/stat_utg/s2003_15.pdf

Läs rapporten: Prognos 03 - delområden (pdf, 897 kB)
http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/stat_utg/s2003_16.pdf

Läs mer om USK:s områdesdatasystem (ODS)
http://www.usk.stockholm.se/databaser/ods.html

Besök USK: s webbplats
http://www.usk.stockholm.se/

Utrednings- och statistikkontoret, Jeanette Bandel, 08-508 350 25