Stockholms stad

Ny befolkningsprognos för Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 12:03 CEST

Stadens befolkning ökar med 70 000 invånare de närmaste tio åren. De första två åren av prognosperioden är ökningstakten 4 000 - 5 000 invånare per år för att sedan öka till ca 7 600 per år i snitt. Det räknar USK, stadens utrednings- och statistikkontor, med i sin befolkningsprognos för åren 2004-2013.

De närmaste årens folkökning beror till större delen på fler födda än döda. Flyttningsöverskottet blir endast 500 personer år 2004 men förväntas öka de närmaste åren för att från och med år 2007 i genomsnitt vara 3 900 personer årligen under den resterande delen av prognosperioden.

Barn och ungdomar (0-18 år) ökar med 12 000, främst gäller det förskolebarn. Befolkningen i yrkesverksam ålder (19-64 år) blir 50 000 fler. Även antalet ålderpensionärer kommer att öka,
med 8000. Det är de yngre pensionärerna som svarar för ökningen när 40-talisterna börjar nå pensionsåldern 2005. De ?äldre äldre? (80- år) kommer däremot att minska med 7 000 under prognosperioden.

Prognosen anger trolig utveckling. Den bygger på den faktiska befolkningen vid årsskiftet, på USK:s tolkning av stadens bostadsförsörjningsplanering och antaganden om fruktsamhet, dödlighet och flyttningar.

En ytterligare rapport som redovisar framtida befolkning i stadens 130 stadsdelar kommer att presenteras senare.


Läs rapporten: Befolkningsprognos 2004-2013 för Stockholm
http://www.stockholm.se/files/73100-73199/file_73171.pdf

Besök USK:s webbplats
http://www.stockholm.se/usk