Novartis Onkologi

Ny behandling blockerar tumörceller vid neuroendokrin cancer

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:19 CET

Patienter med neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET), en mycket aggressiv form av cancer, lever mer än dubbelt så länge utan att sjukdomen försämras om de behandlas med Afinitor jämfört med placebo. Ännu efter 18 månader hade ingen tillväxt av tumörer noterats hos 34 procent av patienterna mot 9 procent av dem som fick placebo, visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine. (1)

Mot bakgrund av resultaten kommer det amerikanska läkemedelsverket FDA att med förtur behandla ansökan om godkännande av Afinitor (everolimus) för behandling av avancerade gastrointestinala tumörer i bukspottkörteln. Sådan förtur beviljas bara för läkemedel som bedöms medföra stora framsteg i behandlingen eller där någon annan lämplig behandling sakas.

Afinitor angriper tumören på flera sätt – läkemedlet stryper näringstillförseln till tumören, blockerar cancercellernas möjligheter att dela sig och minskar ämnesomsättningen.

I studien (Radiant-3) ingick 410 patienter med spridd neuroendokrin tumör i bukspottkörteln, en form av NET. De fick antingen Afinitor eller placebo. Resultaten visade att de som fick Afinitor klarade sig mer än dubbelt så länge, 11 månader, utan fortsatt tumörtillväxt jämfört med 4,6 månader för placebo. Risken för fortsatt sjukdomsutveckling minskade med 65 procent. Efter 18 månader fanns ingen fortsatt tumörtillväxt hos 34 procent av patienterna som fick Afinitor jämfört med 9 procent av dem som fick placebo.

­– Jag känner stort hopp. Det är glädjande att det kommer nya möjligheter för den här gruppen av patienter med svårbehandlad neuroendokrin cancer, säger professor Kjell Öberg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, efter beskedet om fortsatta positiva resultat för Afinitor.

Förutom till FDA kommer en ansökan om godkännande att lämnas till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Studiens resultat redovisades första gången vid världskonferensen i Barcelona i fjol om gastrointestinala tumörer.

I Sverige får mellan 40 och 50 personer varje år diagnosen neuroendokrin tumör i bukspottkörteln, NET. Dessa tumörer utgår från hormonproducerande cellanhopningar i bukspottkörteln. Följden blir överproduktion av ett eller flera hormoner. Orsaken till att patienter söker läkare kan dels vara de symtom som den överdrivna hormonproduktionen orsakar, dels buksmärtor som en direkt följd av tumören eller av metastaser (dottertumörer). De flesta patienter har spridd cancer redan när diagnosen ställs.

Afinitor
Afinitor (everolimus) är en så kallad mTOR-hämmare. Läkemedlet tas som tablett och blockerar aktiviteten hos proteinet mTOR, som har betydelse för cancercellers delning och hämmar tillväxten av de blodkärl en tumör behöver för att utvecklas. Afinitor stryper syre- och näringstillförseln till tumören. mTOR-hämning påverkar även tumörcellernas ämnesomsättning. Afinitor är tidigare godkänt för behandling av spridd njurcancer.

Radiant-3-studien
Radiant-3 är en internationell placebokontrollerad fas III-studie där 410 patienter med spridd neuroendokrin bukspottkörtelcancer deltog. Den ingår i den hittills största kliniska prövningen inom området spridd neuroendokrin cancersjukdom.

(1) James C Yao et al. Everolimus for Advanced Pancreatic Neuroendocrine Tumors. New England Journal of Medicine. February 10, 2011.

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se