Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Ny behandlingsrekommendation för halsfluss

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 08:02 CET

Halsont leder varje år till många läkarbesök. Samtidigt läker de flesta halsinfektioner ut av sig själva. Med nya tydligare behandlingsrekommendationer ska det bli lättare att avgöra vilka patienter som har nytta av antibiotika.

Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket har tagit fram en uppdaterad behandlingsrekommendation för faryngotonsillit (halsfluss).

– Målsättningen är bland annat att ge tydligare rekommendationer för bedömning av när antibiotika kan användas samt när man ska misstänka andra sjukdomar, säger Kerstin Claesson, klinisk expert vid Läkemedelsverket.

Ett viktigt syfte med antibiotikabehandling vid halsfluss är att lindra symtom. Patienter som har uttalade symtom på halsfluss orsakad av grupp A-streptokocker rekommenderas antibiotika, i första hand penicillin. Tiden med besvär kan då minska med 1-3 dagar.

Det är väsentligt att vården gör en strukturerad klinisk bedömning av patientens besvär. Först gäller det att bedöma om symtomen tyder på virusinfektion, vilket är vanligast, särskilt om patienten förutom halsont också har  hosta eller snuva. Antibiotika saknar effekt mot virusinfektioner.

Om en läkarundersökning ger anledning att misstänka streptokockinfektion tas snabbtest för streptokocker. Det är endast patienter med positivt snabbtest som rekommenderas antibiotika, och vid behov symtomlindrande behandling. Om inte bakterier konstaterats rekommenderas enbart symtomlindrande behandling vid behov.

Relaterad information

Behandlingsrekommendation - Faryngotonsilliter i öppen vård (PDF) 

Kontaktpersoner

Sigvard Mölstad
allmänläkare i Stramarådet vid SMI
040-39 13 75
sigvard.molstad@med.lu.se

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.