B.BRAUN Medical AB

Ny belagd ballongkateter förbättrar det koronara blodflödet

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 19:26 CEST

En ny metod att vidga förträngda kranskärl har presenterats vid en presskonferens på Charité-sjukhuset. Forskarna bakom produkten säger att den läkemedelsavgivande ballongen har potentialen att revolutionera behandlingen av kranskärlssjukdom.

Den nya läkemedelsavgivande ballongen (DEB) SeQuent® Please har nu CE-certifierats och godkänts för behandling av förträngningar i kranskärlen. Liksom läkemedelsavgivande stentar, avger den nya ballongkatetern ett cellväxthämmande läkemedel till blodkärlens väggar men gör det mycket lättare och snabbare.

Ballongen utvecklades i ett forskningssamarbete mellan professor Ulrich Speck från Charité-sjukhuset i Berlin och professor Bruno Scheller från Saarlands universitetssjukhus i Homburg/Saar, Tyskland. B. Braun Melsungen AG utvecklade tekniken för serieproduktion av den läkemedelsavgivande ballongen.

Enligt professor Scheller är vidgning av förträngda kranskärl med en konventionell, obelagd ballong en ganska enkel behandling. I många fall börjar emellertid cellerna växa på nytt så att det vidgade blodkärlet täpps till igen, en process som kallas restenos.

Restenos minskar om ett litet metallrör, som kallas stent, implanteras. Restenosfrekvensen är lägst med belagda stentar som avger ett cellväxthämmande läkemedel. Nackdelen med den läkemedelsavgivande stenten är fördröjd läkning på grund av långvarig läkemedelstillförsel till kärlväggen, vilket innebär att patienterna under lång tid måste ta läkemedel för att förebygga blodproppsbildning. I annat fall skulle de löpa ökad risk att drabbas av blodpropp och hjärtinfarkt.

Den läkemedelsavgivande ballongkateter som nu presenteras är ett lovande alternativ. I likhet med läkemedelsavgivande stentar är ballongen belagd med ett läkemedel som hämmar cellväxt.

Ballongen skiljer sig från stentarna genom att läkemedlet inte avges under lång tid utan endast under de få sekunder det tar att fylla ballongen. Med denna metod lämnas inga främmande kroppar som kan orsaka blodproppar kvar i kärlet. DEB öppnar upp för nya alternativ i situationer där stentning inte går att genomföra eller inte är önskvärd. Den undanröjer också behovet av att implantera en andra stent i en restenotisk stent.

Enligt professor Speck är överföring av en tillräcklig mängd läkemedel inom en mycket kort tid möjlig genom tillsats av ett röntgenkontrastmedel, som förbättrar absorptionen av läkemedlet mer än 20-faldigt.

Den nyligen godkända läkemedelsavgivande ballongkatetern är belagd med en kombination av paklitaxel och röntgenkontrastmedlet iopromid. När ballongen fylls, avger den inom några sekunder tillräckligt med paklitaxel till kärlväggen för att cellväxten ska minska signifikant och för att därmed förebygga restenos.

Den läkemedelsavgivande ballongens effekt har bekräftats i ett antal kliniska prövningar. Enligt dr Martin Unverdorben, professor vid Clinical Research Institute vid Rotenburg an der Fulda Cardiovascular Center och medicinsk direktör vid B. Braun USA, är Sequent® Please en ny behandlingsform med bevisad långsiktig effekt i behandlingen av vissa former av kranskärlsstenos.

För mer information kontakta:

Lars Sjöström

Affärsområdesansvarig

Tel. +46(0)709 919290

Mai: lars.sjostrom@bbraun.com