Länsstyrelsen i Kronobergs län

Ny beredskapsdirektör på Länsstyrelsen – Max Hector

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 08:18 CET

Den 20 mars tillträder Max Hector tjänsten som beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Max kommer närmast från Polismyndigheten region syd där han under den senaste tiden arbetat som gruppchef för en underrättelseanalysgrupp.

- Jag tycker att det ska bli både roligt och intressant att ta mig an uppgifterna som ingår i rollen som beredskapsdirektör.Länsstyrelsens uppdrag inom krisberedskapsområdet är mycket viktigt för samhället och jag är stolt över att få ett ansvar för dessa frågor, säger Max Hector.

Max kommer att leda den funktion på Länsstyrelsen som arbetar med skydd och beredskapsfrågor i länet. Rollen som beredskapsdirektör handlar till stor del om samverkan med både lokala, regionala och nationella aktörer inom dessa frågor.

- Det ska bli särskilt roligt att få arbeta med återuppbyggnaden av civilförsvaret och att få fortsätta arbetet inom ramen för Krissamverkan Kronoberg, säger Max.

Länsstyrelsens roll inom skydd och beredskapsfrågor
Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krisberedskap och krishantering på regional nivå. Det handlar om att verka för att minska sårbarheten i samhället och risken för att allvarliga olyckor inträffar eller får allvarliga konsekvenser. För att skapa ett tryggt och säkert samhälle sker samverkan med olika lokala, regionala och centrala aktörer. På regional nivå sker samverkan inom nätverket Krissamverkan Kronoberg. Länsstyrelsen ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Årligen upprättas en regional risk- och sårbarhetsanalys som beskriver riskbilden i länet, och som ska ligga till grund för förberedelserna att hantera en kris.

Kontaktuppgifter:
Carin Karlsson, Enhetschef, Länsstyrelsen i Kronobergs län.
carin.karlsson@lansstyrelsen.se
010-223 71 48

Max Hector
0733-621 362

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se