Livsmedelsverket

Ny blyförgiftning av grekisk glaserad keramik

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 14:13 CEST

Informatör
Torbjörn Albért
Livsmedelsverket
018-17 56 17

Använd inte keramik av okänd kvalitet till mat och dryck

För tredje gången på mindre än två år har ett fall av allvarlig blyförgiftning inträffat i Sverige. I samtliga fall har den drabbade förvarat saft eller juice i keramikkärl inköpta i Grekland. Även närstående personer har fått förhöjda blyhalter i blodet. Bly kan bland annat leda till blodbrist och skada nervsystemet. Känsligast är foster och små barn.

- Vi vill återigen varna för att använda keramik av okänd kvalitet till livsmedel. Det kan även gälla keramik inköpt i andra länder än Grekland, säger toxikolog Kierstin Petersson Grawé.

Det nu aktuella kärlet inköptes i juni 2005. Vid en provanalys utlöstes 800 mg bly/liter 4-procentig ättikssyra. Kärl som löser ut mer än 4 mg/liter får inte säljas inom EU.

Livsmedelsverket anser att gränsvärdet på 4 mg/liter inte ger ett tillräckligt gott skydd för konsumenten och har därför tillsammans med Tyskland och Norge uppmärksammat den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, på detta.

Blyförgiftning ger diffusa symtom som trötthet, förstoppning och dålig aptit. Bly skadar de röda blodkropparna och man kan få blodbrist. Bly kan också skada nervsystemet. Känsligheten är särskilt stor när hjärnan utvecklas hos foster och små barn. Genom att analysera ett blodprov kan man se blyhalten i blodet.

Livsmedelsverket ber pressen uppmärksamma detta och uppmanar resebolag och andra att åter göra konsumenter och resenärer medvetna om risken att använda keramik av okänd kvalitet till mat och dryck.

Livsmedelsverket kommer också att skriva till den grekiska myndigheten om det nu inträffade fallet.

För ytterligare upplysningar kontakta Kierstin Petersson Grawé, toxikolog: 018-17 55 30

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500