Vulkanmedia

Ny bok av Dick Kling: Riv Regelpyramiden

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 14:45 CEST

Ny bok av Dick Kling: Riv Regelpyramiden

Riv Regelpyramiden är en debattbok om det svenska regelkrånglet, hur det kan minskas och vilka stora regelkomplex som kan avskaffas eller kraftigt förenklas.

  • -Det finns minst 40 000 sidor myndighetsregler och kostnaden bara för företagens uppgiftslämnande närmar sig en halv miljard kronor. Förutom de direkta kostnaderna hindrar ett genomreglerat samhälle vår frihet som individer, vår kreativitet som företagare och vårt samhälles utvecklingskraft. Riv Regelpyramiden belyser omfattningen av regelsamhället och vilka krafter som får det att frodas. Den pekar på alternativa sätt att skapa ett gott samhälle med färre regler och är också en plädering för enkelhet. Det säger Dick Kling i en kommentar till sin bok.
  • -Jag har tagit ett större grepp på hela problematiken med regelkrångel och inte bara fokuserat på enskilda regler som kan förenklas. Alla regler behövs inte för att skapa ordning och reda i samhället – många regler har tillkommit av politisk klåfingrighet eller byråkratisk ängslan fortsätter författaren.
  • -Flera av de stora samhällsproblemen i Sverige har vi på områden som är hårt reglerade och detaljstyrda; unga kommer inte in på bostadsmarknaden, invandrare kommer inte in på arbetsmarknaden, trygghetssystemet är en gigantisk rundgång av pengar mellan skattebetalare och politiker och skattesystemet är en snårskog av specialregler. Det är med färre regler och inte med fler som man kan komma tillrätta med detta, avslutar Dick Kling.

Om författaren: Dick Kling är fil dr i nationalekonomi och har bl a arbetat som statssekreterare på Finansdepartementet, VD för Ekonomifakta och EU-fakta och stabschef på Svenskt Näringsliv. Han har skrivit flera böcker på bl a Timbro förlag och under senare år varit verksam som managementkonsult. Han har en bred erfarenhet av styrelsearbete, senast som ordförande i Skattebetalarnas förening.

Recensionsexemplar kan beställas via info@vulkan.se

För ytterligare kommentarer kontakta gärna Dick Kling på 0705959810 eller dick.kling@gmail.com.

Alla bär på en berättelse - har du gett ut din?