MBM Förlag

Ny bok av Einar Askestad

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2012 01:20 CET

Avmystifiering är fantasilöshet. "Det är bara ett träd", säger pojken, och har kommit en god bit på den väg som leder ingenstans.

Nu utkommer Einar Askestads nionde bok. I Skolastiska övningar vävs en berättelse fram, episk och aforistisk, subtil och brutal, som kretsar kring ett torg. På torget samlas människorna, här finns förflutet och framtid, förväntan och besvikelse. På torget möts väderstrecken, högt och lågt, början och slut. 

Det är en egenartad läsning, utmanande utan att humorn någonsin förloras ur sikte. 

Bokens omslag återger en detalj av en målning av 1800-talsmålaren Philipp Otto Runge: Der Morgen (version två, 1809). Bokens omslag finns att hämta på MBM Förlags pressinformationssida som fri pressbild, tillsammans med porträttbilder på författaren. Se http://www.mbm-forlag.com/dok/pressinfo.htm.

--------------------
Kontakt: 
Micael Bäckström, 073-979 47 80, micael.backstrom@mbm-forlag.com
MBM Förlag, Arbetargatan 23 A, 112 45 Stockholm
www.mbm-forlag.com

MBM Förlag är ett litet fristående bokförlag med utgivning av idébaserad och humanistiskt orienterad skön- och facklitteratur. Webbadressen är www.mbm-forlag.com.

MBM Förlag är sedan 1999 utgivare av skön- och facklitteratur. Förlaget har en humanistisk profil och ger ut humanistisk kvalitetslitteratur som vill vidga världen. 

www.mbm-forlag.com