Verbal förlag

Ny bok avslöjar: vaktbolag för olagligt fotoregister över ungdomar

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 08:49 CEST

Journalisten och författaren Kolbjörn Guwallius avslöjar i sin nya bok hur vaktbolaget CSG arbetar med rättsvidriga och olaglig metoder mot mycket unga lagöverträdare på uppdrag av bland andra SL. Verksamheten pågår idag och har pågått sedan två decennier. Berättelsen är dokumenterad på 250 sidor i GRIP TILL VARJE PRIS: Falkarna, CSG och de rättsvidriga väktarmetoderna 1996–2014.

CSG har i medierapporteringen de senaste veckorna förnekat bokens avslöjande, liksom de i en granskning för två år sedan förnekade indicier om samma brott som nu kan bevisas fullt ut. CSG hävdar att de följer alla lagar och regler trots att de själva faktiskt belägger nästan alla brott i egna dokument.

– Det är fullt förståeligt att de nekar. Ett erkännande av omständigheterna skulle i princip innebära att företaget skulle upphöra, med tanke på att detta är så långtgående. Därför är det klart att de griper efter halmstrån nu, säger Kolbjörn Guwallius.

– Egentligen finns det inte så mycket att fråga CSG om. Bättre då att ställa uppdragsgivarna till svars, SL och Stockholms stad som anlitar företaget trots deras metoder. Eller kanske just på grund av metoderna.

Uppgifterna i boken är otvetydiga. Här följer några av de viktiga, men långt ifrån alla, punkter som avslöjas i boken – och hur de är belagda bortom allt tvivel:

- CSG för ett olagligt fotoregister över unga graffitimålare: minst 259 unga är registrerade med porträtt, tag, crew, bostadsområde med mera. Det handfasta registret presenteras i boken och är visat för Datainspektionen, som kan komma att inleda ett tillsynsärende inom kort. Det är säkerställt att registret har förvarats på CSG:s kontor och att det har hanterats av en mångårig medarbetare. De yngsta registrerade är i 14-årsåldern vid registreringen och bland de äldre finns erkända konstnärer som Akay.

- CSG arbetar med otillåtet civilklädda väktare som bedriver polisiär spaningsverksamhet över hela Stockholms län, även ute på stan. Uppgiften bekräftas i klartext av uppdragsgivaren Trafikverkets omedelbara kontaktperson för CSG. Uppgiften beläggs också genom videomaterial, vittnesmål och genom att den dyker upp med jämna mellanrum i polisrapporter under alla år.

- CSG arbetar regelvidrigt med gömda väktare som bevittnar brott i syfte att kunna gripa och få skadestånd utdömda, istället för att verka förebyggande. Uppgiften bekräftas i polisrapporter och SL:s trygghetsansvarige bekräftar att hon vet om och har godkänt att CSG jobbar så – trots att det strider både mot regler och mot det formella avtalet mellan SL och CSG.

- CSG arbetar med polisiär utredningsverksamhet. I egna rapporter till uppdragsgivarna och i vittnesförhör med polisen berättar CSG-personal om hur de söker igenom gripnas tillhörigheter i jakt på bevismaterial, trots att de bara ska hålla gripna i väntan på polis.

Boken har ett specialskrivet efterord av Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Digitala läsexemplar finns tillgängliga för all media – beställ från kristian@verbalforlag.se. Fysiska recensionsexemplar kan beställas via samma adress.

Författaren Kolbjörn Guwallius nås via kontakt@kolbjorn.se och telefon 0733–104830.

TITEL Grip till varje pris. Falkarna, CSG och de rättsvidriga väktarmetoderna 1996–2014 Författare Kolbjörn Guwallius Format Danskt band, 252 sidor ISBN 978-91-87777-02-8

Kolbjörn Guwallius är född 1977 och verksam som journalist, författare, fotograf och föreläsare.Hans förra bok Sätta färg på staden (Dokument Press, 2010) handlar om gatukonstens ofta komplicerade möte med samhället. Följ författaren och boken på twitter.com/kguw och twitter.com/tillvarjepris. Se även bokens blogg griptillvarjepris.se, där pressmaterial finns.

Verbal förlag ger ut debatt- och reportageböcker, essäistik och skönlitteratur. Läs mer på www.verbalforlag.se.