Gothia Fortbildning

Ny bok: BRIS om samtalets betydelse för elevers lärande och hälsa

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 08:00 CET

Barn tillbringar sammanlagt 20 000 obligatoriska timmar i grundskolan. Skolans personal är i hög grad med och skapar barn och ungas identitet och självbild, vilket har stor påverkan på lärande och utveckling. BRIS släpper nu boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling som visar hur skolan med hjälp av samtal kan öka elevernas förutsättning för lärande och psykiska hälsa.

Dystra rapporter visar att klyftan mellan svaga och starka elever ökar och många elever klarar inte de förväntade kunskapsmålen, vilket ökar risken för tidigt utanförskap och psykisk ohälsa.

 – Det skapar en enorm vanmakt hos både lärare och elever. Det finns ett glapp mellan det uppdrag skolans personal har och den verklighet man möter i skolan, säger Petter Iwarsson, bokens författare och mångårig BRIS-medarbetare med gedigen erfarenhet av samtal med barn och unga.

I sin nya bok Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling (Gothia Fortbildning, 2014) lyfter Petter Iwarsson samtal och relation som en avgörande faktor för barn och ungas förmåga till lärande och utveckling i skolan. Tiotusentals samtal till BRIS vittnar om vikten av goda relationer mellan barn och ungdomar och skolans olika yrkesgrupper. Barn vill lyckas och vill göra lärare och föräldrar stolta. Barn som kan lyckas gör i allmänhet också det. När barn lider brist på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet finns däremot andra beteenden som både kan vara provocerande och svåra att förstå.

Bokens syfte är att stärka lärare och övrig skolpersonal; att ge dem förhållningssätt och konkreta verktyg för att i dialog med barnet få syn på och förstärka barnets förmågor. Genom att kontinuerligt föra samtal med barnet utifrån faktorer som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ökar chansen att barnet förstår vad som händer i varje given situation, barnets eventuella behov av resurser för att nå ett mål synliggörs liksom känslan av att det uppsatta målet faktiskt är rimligt att nå.

Om författaren

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom BRIS stödverksamhet arbetar han nu med föreläsningar och utbildningar åt BRIS samt som skolkurator. Peter skrev 2007 boken Samtal med barn och ungdomar – erfarenheter från arbetet på BRIS. Den har kommit ut i flera upplagor och används flitigt, bland annat som kurslitteratur på högskolor och universitet över hela landet.

I morse gästade Petter Iwarsson Nyhetsmorgon och berättade om boken och samtalets betydelse.
Se inslaget här.

Fakta om boken

Titel: Samtal i skolan – en möjlighet till förändring
Författare: Petter Iwarsson
ISBN: 978-91-7205-872-9
Utgivning: 6 februari, 2014
Omfång: 256 sidor
Ca pris: 250 kr exkl. moms

Boken kan beställas på Gothia Fortbildnings webbplats.

Presskontakt

Nathalie Parkvall, PR-ansvarig: nathalie.parkvall@gothiafortbildning.se,
08-462 26 77.

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning är en sammanslagning av Gothia Förlag och Fortbildning AB. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar.Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.